Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Modernisering

Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur

Opdateret 29. august 2023

Projektet indeholder

Kommunale prøvesvar

Ny infrastruktur (EHMI)

Fælles afprøvningsprojekt i drift!

Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur er et fælles afprøvningsprojekt, som gennemføres i MedCom13-projektperioden, dvs. i 2023-2025.

Projektet kobler MedComs to centrale moderniseringsspor: FHIR og EHMI (den nye infrastruktur: Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure), og i projektet moderniseres såvel meddelelseskommunikationen som infrastrukturen. Moderniseringen sker grundet behov for kvalitetsløft af bl.a. sikkerhed, gennemsigtighed, robusthed og effektiv, international digital meddelelseskommunikation.


Formålet med det fælles afprøvningsprojekt er at synliggøre potentialet af begge moderniseringsspor i synergi med hinanden og, specielt i forhold til den nye infrastruktur, vurdere den økonomiske bæredygtighed som grundlag for den videre proces.

Formålet med projektet er dels at afprøve digital og struktureret forsendelse af kommunale prøvesvar via en ny FHIR-standard, og dels at afprøve forsendelsen af førnævnte FHIR-standard via den nye infrastruktur, kaldet EHMI, herunder afprøve øvrige vigtige EHMI-funktionaliteter.

Projektet består således af to spor i en fælles afprøvning:

  • Afprøvning af kommunale prøvesvar via en ny FHIR-standard, som udveksles fra kommunale akutfunktioner til almen praksis uden forudgående elektronisk rekvisition, herunder afprøvning af tiltænkte arbejdsflow
  • Afprøvning af den nye infrastruktur EHMI, herunder meddelelsesforsendelse via eDelivery samt bl.a. datadeling og forsendelsesstatus (Track’n’Trace) via produktionspiloten på den nye infrastruktur (EHMI)

Tidsplan

Afprøvningen finder sted henover 1. og 2. kvartal 2025. Inden da arbejdes der i 2023 og 2024 med de to spor i projektet med henblik på at sikre at alle elementer er klar til afprøvningen.

  • I 2023 er fokus først og fremmest på de indledende processer, herunder at nødvendige afklaringer og vigtige igangsættende milepæle opnås. I første halvår af 2023 skal bl.a. projektgrundlaget godkendes i MedComs styregruppe og deltagere i afprøvningen skal fastlægges. I andet halvår af 2023 skal standarddokumentationen for den nye FHIR-standard for kommunale prøvesvar ligge klar og kontrakter med de deltagende parter skal indgås. Ydermere skal der ske afklaring af hosting af centrale services/komponenter og udarbejdes specifikationer bl.a. ift. EHMI-konvolut-standarden, forsendelsesstatus-komponenten og Sundhedsadresseringsservicen.
  • I 2024 er fokus på at arbejde med etablering og udvikling. Ift. kommunale prøvesvar, er det i 2024 at de deltagende leverandører udvikler og implementere den nye FHIR-standard mens MedCom har fokus på at udarbejde det nødvendige materiale så som infomateriale, vejledninger, evalueringsmateriale m.m. Ift. den nye infrastruktur er fokus i 2024 at få gennemført udbud på og udvikling af centrale EHMI-komponenter. Derudover skal governance for EHMI defineres og udarbejdes.
  • I 2025 er fokus på at sikre klargøring inden afprøvningen, herunder forudgående test og godkendelse.  Afprøvningen i drift finder sted henover 1. og 2. kvartal, hvorefter den skal evalueres, og der skal udarbejdes en afrapportering som besvarer, og synliggør, undersøgelsesspørgsmål og opmærksomhedspunkter. Som en del af evalueringen af den nye infrastruktur, skal der også udarbejdes en realistisk transitionsarkitektur for overgangen fra VANS til EHMI.

Klik her for at læse mere om kommunale prøvesvar.

Klik her for at læse mere om den nye infrastruktur (EHMI). 

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Kirsten Ravn Christiansen

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam