Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Modernisering

Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur

Opdateret 6. maj 2024

Projektet indeholder

Kommunale prøvesvar

EHMI (ny meddelelsesinfrastruktur)

Fælles afprøvningsprojekt kobler to centrale moderniseringsspor i drift

Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur er et fælles afprøvningsprojekt, som gennemføres i perioden 2023-2026. Projektet er en del af MedCom13-projektperioden, mens selve afprøvning i drift gennemføres primo 2026 og løber således ind i opstarten af MedCom14-projektperioden.

Projektet kobler MedComs to centrale moderniseringsspor: FHIR (nyt internationalt meddelelsesformat på sundhedsområdet) og EHMI (den nye meddelelsesinfrastruktur: Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure), og projektet moderniserer således selve meddelelseskommunikationen, henholdsvis standarder og infrastruktur.

Moderniseringen sker grundet behov for kvalitetsløft af bl.a. sikkerhed, gennemsigtighed, robusthed og effektiv, international digital og struktureret meddelelseskommunikation.

Formålet med det fælles afprøvningsprojekt er at synliggøre potentialet af begge moderniseringsspor i synergi med hinanden, dvs. dels at afprøve digital og struktureret forsendelse af kommunale prøvesvar via en ny FHIR-standard (kaldet HomeCareObservation), og dels at afprøve forsendelsen af førnævnte FHIR-standard via den nye infrastruktur EHMI, herunder at afprøve øvrige vigtige EHMI-funktionaliteter som dokumentdeling, forsendelsesstatus og adressering.

Derudover er målet også, specielt i forhold til den nye infrastruktur, at vurdere den økonomiske bæredygtighed som grundlag for den videre proces.

Projektet består således af to spor i en fælles afprøvning:

  • Afprøvning af kommunale prøvesvar via en ny FHIR-standard (HomeCareObservation), som udveksles fra kommunale akutfunktioner til almen praksis uden forudgående elektronisk rekvisition, herunder afprøvning af tiltænkte arbejdsflows.
  • Afprøvning af den nye infrastruktur EHMI, herunder meddelelsesforsendelse via eDelivery samt bl.a. datadeling og forsendelsesstatus (Track’n’Trace) via produktionspiloten på EHMI.

Tidsplan for det fælles afprøvningsprojekt

Afprøvningen finder sted henover 1. og 2. kvartal 2026. Inden da arbejdes der i 2023-2025 med de to moderniseringsspor i projektet med henblik på at sikre, at alle elementer er klar til afprøvningen primo 2026.

  • 2023: I 2023 var fokus først og fremmest på de indledende processer, herunder at nødvendige afklaringer og vigtige igangsættende milepæle opnås. I første halvår af 2023 skulle bl.a. projektgrundlaget godkendes i MedComs styregruppe og deltagere i afprøvningen skulle så vidt muligt afklares. I andet halvår af 2023 skulle standarddokumentationen for den nye FHIR-standard for kommunale prøvesvar ligge klar, såvel som løbende dialog om kontrakter skulle opstartes. Ydermere skulle der ske afklaring af hosting af centrale services/komponenter og udarbejdelsen af de tekniske EHMI-specifikationer blev opstartet.
  • 2024: I 2024 er fokus på at arbejde med etablering og udvikling af FHIR-standarden samt EHMI. For kommunale prøvesvar er der mulighed for at de deltagende leverandører kan udvikle og implementere den nye FHIR-standard. For EHMI er fokus i 2024 at få færdiggjort de tekniske specificeringer af eDelivery-elementer og EHMI-komponenter og få opstartet udbud på de centrale EHMI-komponenter. Derudover skal Minimum Viable Governance (til brug i produktionspiloten) for EHMI defineres og udarbejdes.
  • 2025: I 2025 skal der ske udvikling og implementering af de centrale EHMI-komponenter, som har været i udbud. Ligeledes skal de deltagende leverandører færdiggøre udvikling og implementering af såvel deres EHMI-integrationer som kommunale prøvesvar, hvis ikke dette er realiseret i 2024. Test og godkendelse til afprøvningen sikres, primært i 3. kvartal 2025, inden klargøring til afprøvningen kan finde sted. I 2025 har MedCom også fokus på at udarbejde det nødvendige materiale ift. kommunale prøvesvar, så som infomateriale og vejledninger.
  • 2026: I 2026 finder afprøvningen i drift sted. Det sker henover 1. og 2. kvartal, hvorefter projektet skal evalueres, og der skal udarbejdes en afrapportering, som besvarer, og synliggør, undersøgelsesspørgsmål og opmærksomhedspunkter. Afrapporteringen udarbejdes i sidste halvår af 2026. Som en del af evalueringen af den nye infrastruktur, skal der også udarbejdes en realistisk transitionsarkitektur for overgangen fra VANS til EHMI.

Klik her for at læse mere om kommunale prøvesvar.

Klik her for at læse mere om den nye infrastruktur (EHMI). 

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Relaterede nyheder

Nyhed
FHIR-standard for kommunale prøvesvar godkendt i RUSA
8. april 2024
Nyhed
FHIR-milepæl: Kommunale prøvesvar (HomeCareObservation) er nu releaset i version 1.0.0
1. november 2023
Nyhed
Kommunale prøvesvar i ny FHIR-standard – og via ny infrastruktur
25. april 2023

Kontakt

Portrætfoto af Kirsten Ravn Christiansen

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam