Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

FHIR-milepæl: Kommunale prøvesvar (HomeCareObservation) er nu releaset i version 1.0.0

1. november 2023 · Læsetid: 2 minutter

I går kunne vi frigive den nye FHIR-standard Kommunale prøvesvar (HomeCareObservation) i en version 1.0.0. Releasen markerer MedComs tredje standard i FHIR-universet og repræsenterer et afgørende skridt mod struktureret udveksling af kommunale prøvesvar.

Kommunal akutfunktion og sengeliggende patient sammen med FHIR-logo og tekst "Version 1.0.0 af Kommunale prøvesvar og Ny FHIR-standard"

Et fælles afprøvningsprojekt i drift

Formålet med den nye FHIR-standard Kommunale prøvesvar er at digitalisere og strukturere udvekslingen af prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til almen lægepraksis. Dette skal skabe klarhed om bl.a. afsender og producenten af prøvesvaret samt sikre medsendelse af nødvendige analysedata og såvel kliniske kommentarer som analysekommentarer. Tilsammen sikrer dette, at de kommunale prøvesvar afsendes og modtages som strukturerede data, hvilket muliggør bedre overblik og kvalitet i lægens laboratoriekort i lægepraksissystemet.

Derudover kobler Kommunale prøvesvar-standarden sig på den nye infrastruktur, EHMI (Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure), som dermed bliver det første fælles moderniseringsafprøvningsprojekt i drift kaldet Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur. Afprøvningsprojektet gennemføres henover 1. og 2. kvartal i 2025, og skal være med til at synliggøre potentialet af begge moderniseringsspor, såvel FHIR som EHMI.

En FHIR-milepæl

Vi er nu klar til at fastlåse standarden i dens nuværende version, 1.0.0, hvilket giver leverandørerne grønt lys til at påbegynde udviklingen. Dette er et vigtigt skridt mod afprøvningen i 2025.

“Med releasen af version 1.0.0 af Kommunale prøvesvar har vi nu nået en vigtig milepæl! Forud for denne release ligger der mange timers arbejde. Ikke kun for os i MedCom, men også for vores gode samarbejdspartnere og deres leverandører. Vi har, i vanlig MedCom-stil, haft en god arbejdsgruppe, som har bidraget til processen med sparring, vidensdeling og erfaringsudveksling – ikke kun i forhold til kommunale prøvesvar, men også i forhold til laboratoriesvar, hvor specialerne biokemi og immunologi til en start har været i fokus.”

Sådan fortæller Kirsten Ravn Christiansen, som er projektleder for Kommunale prøvesvar, og fortsætter:

”Deltagerne i afprøvningen og deres leverandører har også haft en central rolle og været med til at styrke udviklingen og kvalificeringen af kommunale prøvesvar. Så nu ser vi frem mod afprøvningen og med spænding mod systemernes test og godkendelse, som forventeligt følger sidst i 2024.”

Anvendelse af standarden

Anvendelse af Kommunale prøvesvar forudsætter, at den praktiserende læge telefonisk har kontaktet den kommunale akutfunktion og rekvireret et akutbesøg. Standarden understøtter eksisterende arbejdsgange og forbedrer den digitale udveksling af prøvesvar uden at ændre de nationale krav for rekvirering.

Standarden gælder kun for analyseresultater foretaget af den kommunale akutfunktion. Der er fastlagt et nationalt analyserepertoire, som definerer, hvilke målinger og analyser der kan sendes i kommunale prøvesvar.

Vi er glade for, at vi nu kan låse og dermed release standarden, som både har været igennem internt og eksternt review.

I MedCom ser vi frem til det videre samarbejde med deltagerne i afprøvningen og deres leverandører.

Vil du vide mere?

Så kan du her på projektsiden læse mere om Kommunale prøvesvar, hvor du også kan blive klogere på sammenkoblingen mellem FHIR og EHMI.

Du kan også finde standarddokumentationen for kommunale prøvesvar (på engelsk: HomeCareObservation) via vores GitHub-side her.