Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

MedCom er en fællesoffentlig organisation, finansieret og ejet af staten, regionerne og kommunerne.

MedCom udvikler, tester, certificerer – og hjælper med at implementere – digitale standarder, som gør det muligt at udveksle relevant sundhedsdata på tværs af sektorer – og på en sikker måde. 

Vi sælger ikke it-løsninger, men hjælper med at forbinde dem. Det gør vi i tæt samarbejde med klinikere, regioner, leverandører, kommuner og andre offentlige aktører, for i fællesskab at lette den kliniske hverdag med digitale løsninger, der i sidste ende skal sikre borgerne bedre service og minimere fejl.

Med andre ord: MedCom er bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen.

Vi har en mission …

om at it-understøtte sammenhængende patientforløb og facilitere samarbejde i sundhedssektoren. Læs hele vores mission, vision og værdier, som pejler os i den retning.

Vores arbejdsprogram beskriver mere specifikt rammerne og projekterne for den aktuelle projektperiode, vi befinder os i. Vi kalder den nuværende projektperiode for MedCom13.

Perioden dækker over årene 2023-2025, og flugter med den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for årene 2022-2025.

MedCom refererer til National Bestyrelse for Digitalisering og Data på Sundheds- og Ældreområdet, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og budget.

MedCom ledes af en styregruppe, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager formandsposten. KL og Danske Regioner varetager begge en næstformandspost. 

Du kan her læse mere om MedComs styregruppe, herunder finde kommissorium, møder og referater samt medlemmer.

Læs også om MedComs interne organisationsopbygning.

Aktiviteterne i MedCom finansieres på 3 måder:

  1. Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver ca. 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i Økonomiaftalerne for 2015.
  2. Driftsbidrag: MedComs driftsansvar for fælles IT-systemer og infrastrukturer finansieres af brugerne, efter fællesoffentligt aftalte finansieringsmodeller.
  3. Særskilte projektbevillinger: Ekstraordinære opgaver og internationale projekter følges af særskilte projektbevillinger fra eksempelvis Finansloven, fonde og EU-programmer

Kontakt

Portrætfoto af Lars Hulbæk

Lars Hulbæk

Direktør

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation