Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MedComs styregruppe

Med udgangspunkt i sammensætningen af MedComs finansiering består MedComs styregruppe af følgende (antal medlemmer i parentes):

 • Staten: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formandskab), Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen (3)
 • KL (næstformand), herunder kommuner (3)
 • Danske Regioner (næstformand), herunder regionerne (3)
 • MedCom (1)

Herudover deltager en repræsentant fra PLO, en repræsentant fra sundhed.dk samt relevante fagmedarbejdere fra MedCom som observatører. Sundhedsministeriet er sekretariat for styregruppen og koordinerer arbejdet med det øvrige formandskab og MedCom.

Formålet med styregruppen er at sikre strategisk tværsektoriel koordination af initiativer og projekter vedrørende digital kommunikation. Formålet er endvidere at sikre ledelsesmæssig og forretningsmæssig forankring af MedComs aktiviteter hos aktørerne.

Styregruppens opgaver er justeret med afsæt i økonomiaftalen for 2015 til at omfatte følgende:

 • indstille MedComs arbejdsprogram og budget til den Nationale Bestyrelse for Digitalisering og Data på Sundheds- og Ældreområdet. Ved opstart af ny projektperiode skal bestyrelsen godkende arbejdsprogram og budget, det efterfølgende år forelægges bestyrelsen status, og ved afslutning af projektperioden orienteres bestyrelsen om de opnåede resultater.
 • modtage løbende status og fremdrift for MedCom projekter og aktiviteter
 • beslutte prioriteringen af basisaktiviteter inden for basisbudgettets rammer
 • bestemme over de projekter/aktiviteter, der ikke er forankret i andet regi
 • løbende prioritere opgaver med tilhørende økonomi inden for det vedtagne arbejdsprogram, herunder MedComs leverancer på strategiske satsningsområder og tilkomne ad hoc opgaver
 • godkende og underskrive det reviderede årsregnskab
 • godkende årshjul for ændringshåndtering, herunder releasestyring og opdateringer af standarder
 • drøfte nye strategiske tiltag inden for rammerne af det gældende arbejdsprogram, herunder at MedCom kan initiere nye aktiviteter såsom forundersøgelser mv.
 • styregruppen kan efter behov eskalere sager til den nationale bestyrelse for digitalisering og data på sundheds- og ældreområdet

MedComs direktør har det øverste ansvar for den daglige ledelse af MedComs samlede virksomhed.

Kontakt

Portrætfoto af Lars Hulbæk

Lars Hulbæk

Direktør

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation