Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MedCom13

Nr.DatoStedMødemateriale
6.
6.10.06.24Indenrigs- og SundhedsministerietDagsorden
Bilag 3. Projektoplæg vedr. analyse af fremtidens henvisninger
Bilag 4.1 FHIR Roadmap v1.0
Bilag 4.2 Notat om modernisering af digitalt samarbejde mellem kommuner og sygehuse
Bilag 4.3 Notat om behov for ændringer i laboratoriestandarder
Bilag 5.c: Kommissorium for KIH-brugergruppe
Bilag 5.d: Projektmonitorering for implementeringen af SDNv4
Bilag 6.1.: Revisorpåtegnet årsregnskab for MedCom13 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023
Bilag 6.2.: Rapportering vedr. forvaltningsrevision MedCom 22052024
Bilag 7: Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.05.2024
Bilag 8: Projektmonitorering
5.07.03.24Indenrigs- og SundhedsministerietDagsorden
Referat
Bilag 1 MedCom13 projektmonitorering
Bilag 2. FHIR-roadmap v0.9
Bilag 4 Revideret Tidsplan_Kommunale prøvesvar ny infrastruktur (EHMI)
Bilag 5. Notat vedr. udfasning af SHAK og overgang til SOR
Bilag 6. Statusnotat om konverteringsløsning ifm. implementering af ny korrespondancemeddelelse
Bilag 8.c.1 Projektmonitorering for implementeringen af SDNv4
Bilag 9.1 Regnskabsvurdering
Bilag 9.2 Nyt MC13 Budgetforslag
5.
4.14.12.23Skriftlig procesDagsorden
Referat
4.
3.28.09.23Indenrigs- og SundhedsministerietDagsorden
Referat
Bilag 2 FHIR roadmap for modernisering af MedComs standarder
Bilag 3.1 MedCom13 Projektgrundlag SOR-adressering
Bilag 3.2 MedCom13 Projektgrundlag – Borgerrettet video
Bilag 4.b.1 SDN Driftsrapportering
Bilag 4.b.2 VDX Driftsrapportering
Bilag 4.b.3 KIH Driftsrapportering
Bilag 4.e SDN- og VDX-budget 2023 – 2026
Bilag 4.g.1 Databehandleraftale for VDX
Bilag 4.g.2 Tilslutningsaftale for VDX
Bilag 4.g.3 Høringssvar og håndtering
Bilag 6 Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.08.2023

2.22.06.23Indenrigs- og SundhedsministerietDagsorden
Referat
Bilag 2: Kommissorium for styregruppen for MedCom
Bilag 3.1: Roadmap for FHIR-standarder
Bilag 3.2: Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur
Bilag 3.3: Sundhedsdatanet version 4
Bilag 6.a.1: SDN Driftsrapportering
Bilag 6.a.2: VDX Driftsrapportering
Bilag 6.a.3: KIH Driftsrapportering
Bilag 7: Regnskabsvurdering MC13 pr. 30.04.2023
Bilag 8.a.: Revisionsrapport fra Deloitte
Bilag 8.b.: Rigsrevisions rapport MedCom høring
Bilag 9: Projektmonitorering
2.
1.23.03.23Indenrigs- og SundhedsministerietDagsorden
Referat
Bilag 2.1 Advis om sygehusophold
Bilag 2.1.1 Implementeringsplan for advis om sygehusophold
Bilag 2.2 Korrespondancemeddelelse
Bilag 2.3 Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur
Bilag 2.4 Digital Svangrejournal i almen praksis
Bilag 2.5 Dosisdispensering
Bilag 2.5.1 Tids- og aktivitetsplan
Bilag 2.5.2 Workshop vedr. forbedringstiltag i FMK
Bilag 4.a.1: SDN Driftsrapportering februar 2023
Bilag 4.a.2: VDX Driftsrapportering februar 2023
Bilag 4.a.3: KIH Driftsrapportering februar 2023
Bilag 4.b.1: Databehandleraftale for SDNv4
Bilag 4.b.2: Tilslutningsaftale for SDNv4
Bilag 4.b.3: Høringssvar og håndtering – runde 2
Bilag 4.d: Kommissorium for udbudsstyregruppen
Bilag 5: Detaljeret budget MedCom13 (2023-2025)
1.

MedCom12

NrDatoStedMødemateriale
8.14.12.22Hotel StorebæltDagsorden141222
Bilag 2.2 Kort status på projekterne
Bilag 3 MedCom 13 arbejdsprogram
Bilag 6.a.1 SDN driftsrapportering oktober
Bilag 6.a.2 VDX driftsrapportering oktober
Bilag 6.a.3 KIH driftsrapportering oktober
Bilag 6.c.1 Den strategiske rammesætning af VDX-udbud
Bilag 6..c.2 Formålsbeskrivelse for VDX
Bilag 7 Regnskabsvurdering 31.10.22
7.28.09.22SUMDagsorden280922
Bilag 5 FHIRKM implementeringsplan
Bilag 6 Digital understøttelse LÆ psykiatri jobcenter
Bilag 8.1.a SDN driftsrapportering august
Bilag 8.a.2 VDX driftsrapportering august
Bilag 8.a.3 KIH driftsrapportering august
Bilag 9 regnskabsvurdering 310822
Referat280922
6.01.06.22Dagsorden010622
Bilag 2.1_Oplæg impl.plan for advis om sygehusophold
Bilag 5_Notat om status på ordrebog for MC standardteam
Bilag 8.a1_SDN_driftrapportering_april
Bilag 8.a2_VDX_driftrapportering_april
Bilag 8.a3_KIH_driftrapportering_april
Bilag 8.b.1_Prækvalifikation og tildelingskriterier
Bilag 8.d.1_KIH XDS Repository Erklæring_ISAE_3000_GDPR
Bilag 8.f.1_Forslag VDX_formål og anvendelse 20220523
Bilag 9.1 Årsrapport 2021 – UDKAST
Bilag 9.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2021 – UDKAST
Bilag 10 Regnskabsvurdering pr. 30.04.2022
Referat010622
5.09.03.22Dagsorden090322
Bilag 2 Notat om konklusioner fra workshop
Bilag 4 Kommissorium for FMB-brugergruppe for almen praksis
Bilag 5a1 SDN Driftsrapportering januar 
Bilag 5a2 VDX Driftsrapportering januar
Bilag 5a3 KIH Driftsrapportering januar
Bilag 7 Regnskabsvurdering pr. 31.01.2022
Referat090322
Extra18.01.22Ekstraordinært styregruppemødeReferat180122
4.01.12.21Dagsorden011221
Bilag 3a_Notat FHIR sygehusophold
Bilag 3b_Notat FHIR korrespondancemedd.
Bilag 3c_Notat kommunehenv.
Bilag 3d_Notat standard REF01
Bilag 3e_Notat lab.standard
Bilag 4_projmonitorering
Bilag 5.a.1_SDN driftsrapportering
Bilag 5.a.2_VDX driftsrapportering
Bilag 5.a.3_KIH driftsrapportering
Bilag 6_Notat FUT forretningsbehov
Bilag 7_Regnskabsvurdering  
Referat011221
3.08.09.21Dagsorden080921
Bilag 2_fra Edifact til FHIR
Bilag 3_det telemidicinske landkort
Bilag 4.a.1_SDN driftsrapportering
Bilag 4.a.2_VDX driftsrapportering
Bilag 4.a.3_KIH driftsrapportering
Bilag 5.a_regnskabsvurdering
Bilag 6_monitorering august
Referat080921
2.10.06.21VideoDagsorden100621 
Bilag 2_impl.plan for advis om sygehusoph.
Bilag 4_notat om test og certificering
Bilag 5.a.1_SDN driftsrapportering
Bilag 5.a.2_VDX driftsrapportering
Bilag 5.a.3_KIH driftsrapportering
Bilag 7_Regnskabsvurdering
Bilag 8_proj.monitorering juni
Ref.100621 
1.17.03.21VideoDagsorden
Referat170321