Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MedCom13

Nr.DatoStedMødemateriale
4.14.12.23Skriftlig procesDagsorden
Referat
4.
3.28.09.23Indenrigs- og SundhedsministerietDagsorden
Referat
Bilag 2 FHIR roadmap for modernisering af MedComs standarder
Bilag 3.1 MedCom13 Projektgrundlag SOR-adressering
Bilag 3.2 MedCom13 Projektgrundlag – Borgerrettet video
Bilag 4.b.1 SDN Driftsrapportering
Bilag 4.b.2 VDX Driftsrapportering
Bilag 4.b.3 KIH Driftsrapportering
Bilag 4.e SDN- og VDX-budget 2023 – 2026
Bilag 4.g.1 Databehandleraftale for VDX
Bilag 4.g.2 Tilslutningsaftale for VDX
Bilag 4.g.3 Høringssvar og håndtering
Bilag 6 Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.08.2023

2.22.06.23Indenrigs- og SundhedsministerietDagsorden
Referat
Bilag 2: Kommissorium for styregruppen for MedCom
Bilag 3.1: Roadmap for FHIR-standarder
Bilag 3.2: Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur
Bilag 3.3: Sundhedsdatanet version 4
Bilag 6.a.1: SDN Driftsrapportering
Bilag 6.a.2: VDX Driftsrapportering
Bilag 6.a.3: KIH Driftsrapportering
Bilag 7: Regnskabsvurdering MC13 pr. 30.04.2023
Bilag 8.a.: Revisionsrapport fra Deloitte
Bilag 8.b.: Rigsrevisions rapport MedCom høring
Bilag 9: Projektmonitorering
2.
1.23.03.23Indenrigs- og SundhedsministerietDagsorden
Referat
Bilag 2.1 Advis om sygehusophold
Bilag 2.1.1 Implementeringsplan for advis om sygehusophold
Bilag 2.2 Korrespondancemeddelelse
Bilag 2.3 Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur
Bilag 2.4 Digital Svangrejournal i almen praksis
Bilag 2.5 Dosisdispensering
Bilag 2.5.1 Tids- og aktivitetsplan
Bilag 2.5.2 Workshop vedr. forbedringstiltag i FMK
Bilag 4.a.1: SDN Driftsrapportering februar 2023
Bilag 4.a.2: VDX Driftsrapportering februar 2023
Bilag 4.a.3: KIH Driftsrapportering februar 2023
Bilag 4.b.1: Databehandleraftale for SDNv4
Bilag 4.b.2: Tilslutningsaftale for SDNv4
Bilag 4.b.3: Høringssvar og håndtering – runde 2
Bilag 4.d: Kommissorium for udbudsstyregruppen
Bilag 5: Detaljeret budget MedCom13 (2023-2025)
1.

MedCom12

NrDatoStedMødemateriale
8.14.12.22Hotel StorebæltDagsorden141222
Bilag 2.2 Kort status på projekterne
Bilag 3 MedCom 13 arbejdsprogram
Bilag 6.a.1 SDN driftsrapportering oktober
Bilag 6.a.2 VDX driftsrapportering oktober
Bilag 6.a.3 KIH driftsrapportering oktober
Bilag 6.c.1 Den strategiske rammesætning af VDX-udbud
Bilag 6..c.2 Formålsbeskrivelse for VDX
Bilag 7 Regnskabsvurdering 31.10.22
7.28.09.22SUMDagsorden280922
Bilag 5 FHIRKM implementeringsplan
Bilag 6 Digital understøttelse LÆ psykiatri jobcenter
Bilag 8.1.a SDN driftsrapportering august
Bilag 8.a.2 VDX driftsrapportering august
Bilag 8.a.3 KIH driftsrapportering august
Bilag 9 regnskabsvurdering 310822
Referat280922
6.01.06.22Dagsorden010622
Bilag 2.1_Oplæg impl.plan for advis om sygehusophold
Bilag 5_Notat om status på ordrebog for MC standardteam
Bilag 8.a1_SDN_driftrapportering_april
Bilag 8.a2_VDX_driftrapportering_april
Bilag 8.a3_KIH_driftrapportering_april
Bilag 8.b.1_Prækvalifikation og tildelingskriterier
Bilag 8.d.1_KIH XDS Repository Erklæring_ISAE_3000_GDPR
Bilag 8.f.1_Forslag VDX_formål og anvendelse 20220523
Bilag 9.1 Årsrapport 2021 – UDKAST
Bilag 9.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2021 – UDKAST
Bilag 10 Regnskabsvurdering pr. 30.04.2022
Referat010622
5.09.03.22Dagsorden090322
Bilag 2 Notat om konklusioner fra workshop
Bilag 4 Kommissorium for FMB-brugergruppe for almen praksis
Bilag 5a1 SDN Driftsrapportering januar 
Bilag 5a2 VDX Driftsrapportering januar
Bilag 5a3 KIH Driftsrapportering januar
Bilag 7 Regnskabsvurdering pr. 31.01.2022
Referat090322
Extra18.01.22Ekstraordinært styregruppemødeReferat180122
4.01.12.21Dagsorden011221
Bilag 3a_Notat FHIR sygehusophold
Bilag 3b_Notat FHIR korrespondancemedd.
Bilag 3c_Notat kommunehenv.
Bilag 3d_Notat standard REF01
Bilag 3e_Notat lab.standard
Bilag 4_projmonitorering
Bilag 5.a.1_SDN driftsrapportering
Bilag 5.a.2_VDX driftsrapportering
Bilag 5.a.3_KIH driftsrapportering
Bilag 6_Notat FUT forretningsbehov
Bilag 7_Regnskabsvurdering  
Referat011221
3.08.09.21Dagsorden080921
Bilag 2_fra Edifact til FHIR
Bilag 3_det telemidicinske landkort
Bilag 4.a.1_SDN driftsrapportering
Bilag 4.a.2_VDX driftsrapportering
Bilag 4.a.3_KIH driftsrapportering
Bilag 5.a_regnskabsvurdering
Bilag 6_monitorering august
Referat080921
2.10.06.21VideoDagsorden100621 
Bilag 2_impl.plan for advis om sygehusoph.
Bilag 4_notat om test og certificering
Bilag 5.a.1_SDN driftsrapportering
Bilag 5.a.2_VDX driftsrapportering
Bilag 5.a.3_KIH driftsrapportering
Bilag 7_Regnskabsvurdering
Bilag 8_proj.monitorering juni
Ref.100621 
1.17.03.21VideoDagsorden
Referat170321