Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

FHIR-standard for kommunale prøvesvar godkendt i RUSA

8. april 2024 · Læsetid: 2 minutter

Med RUSA’s godkendelse af FHIR-standarden for kommunale prøvesvar i version 1.0 er standarden nu optaget i Sundhedsdatastyrelsens standardkatalog. Derudover er testprotokoller for standarden frigivet og tilgængelige i en aktuel version 1.0 på MedComs hjemmeside for standarddokumentation.

Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA) godkendte MedComs FHIR-standard for kommunale prøvesvar (på engelsk: HomeCareObservation) i version 1.0 i slutningen af februar måned. Standarden er en del af MedComs moderniseringsprojekt Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur.

Projektet skal afprøve digital og struktureret forsendelse af kommunale prøvesvar via den nye FHIR-standard og afprøve forsendelsen af førnævnte standard via den nye infrastruktur, EHMI (Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure), i en fremtidig produktionspilot.

Standarden skal understøtte eksisterende arbejdsgange og forbedre den digitale udveksling af kommunale prøvesvar (målinger og observationer) udført af de kommunale akutfunktioner ved at sikre inkludering af kommunale prøvesvar i lægens laboratoriekort i lægepraksissystemet.

Du kan tilgå den samlede standarddokumentation, herunder teknisk og sundhedsfaglig dokumentation, for HomeCareObservation på MedComs hjemmeside for standarddokumentation.

Testprotokoller for HomeCareObservation er frigivet

Testprotokoller for afsendelse og modtagelse af kommunale prøvesvar er frigivet og tilgængelige i version 1.0, og du kan ligeledes tilgå dem på MedComs hjemmeside for standarddokumentation.

Testprotokollerne kan opdateres løbende, indtil selve testen af standarden, med henblik på at afspejle standardens krav og anbefalinger på bedste vis.

Testprotokollerne for HomeCareObservation danner grundlag for test og certificering af de systemer, som indgår i produktionspiloten. Testprotokollerne afspejler således de regler og krav til standarden, som skal afprøves i produktionspiloten, og som er besluttet i fællesskab med de deltagende parter.

*(OBS: Er pr. 08. april 2024 under indholdsopdatering. Bl.a. tidsplaner er forældet. Vi arbejder på at få opdateret projektsiderne så hurtig som muligt).