Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Kommunale prøvesvar i ny FHIR-standard – og via ny infrastruktur

25. april 2023 · 3 minutter

Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur hedder projektet, der for første gang binder moderniseringen af både standarder, FHIR, og infrastruktur, EHMI, sammen i et reelt afprøvningsprojekt.

Kommunale prøvesvar i FHIR

Der skal gennemføres en afprøvning i drift, hvor der skal sendes kommunale prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til praktiserende læger. Til det formål udarbejdes en ny FHIR-standard, som sendes via den nye moderniserede infrastruktur (EHMI). Målet med den nye FHIR-standard er at sikre digital og struktureret udveksling af kommunale prøvesvar. For at sikre et solidt grundlag baseres den nye FHIR-standard for kommunale prøvesvar på MedComs eksisterende standard for laboratoriesvar, mens en nedsat national arbejdsgruppe bidrager til definitionen af FHIR-standardens indhold, krav og anbefalinger.

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Formålet med afprøvningen af den nye FHIR-standard for kommunale prøvesvar er at bidrage til en styrkelse af samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. I afprøvningen vil det først og fremmest være mellem den praktiserende læge og de kommunale akutfunktioner men på sigt er fokus også på samarbejdet med fx sygehuse og vagtlæger.

De forventede gevinster i spil er:

  • Overblik og historik for praksislægen ved modtagelse af de kommunale prøvesvar direkte i eget laboratoriekort i lægepraksissystemet
  • Tidsbesparelse for den praktiserende læge samt løft i datakvaliteten ved modtagelse af prøvesvarene som struktureret data
  • Bedre mulighed for at skabe sammenhæng i borgers behandling på tværs

Målet med afprøvningen er at afdække arbejdsgange og arbejdsflows. Derudover er fokus på at trykprøve forventede gevinster og afdække eventuelle udfordringer og usikkerheder.  

På længere sigt, ved efterfølgende bredere implementering, forventes også gevinster for borgeren selv, og pårørende, i form af overblik via adgang til egne prøvesvar fra den kommunale akutfunktion.

Modernisering og fremtidssikring

I MedCom13-projektperioden, dvs. 2023-2025, gennemføres afprøvningsprojektet, som kommunale prøvesvar er en del af. I afprøvningsprojektet mødes MedComs to centrale moderniseringsspor: FHIR og EHMI (den nye infrastruktur: Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure).

Formålet med afprøvningen af kommunale prøvesvar via den nye infrastruktur EHMI er at sætte strøm til ”Målbilledet for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet”, som er rammesættende og retningsvisende, og afprøve selve infrastrukturen og relaterede funktionaliteter, såsom deling og forsendelsesstatus (Track’n’Trace).

Anvendelsen af den nye infrastruktur forventes at medføre bedre sikkerhed, robusthed, gennemsigtighed og effektiv meddelelseskommunikation.

Tidsplan og deltagere

Den nye FHIR-standard for kommunale prøvesvar planlægges færdigdokumenteret henover 3. og 4. kvartal i år (2023). Det samlede afprøvningsprojekt – dvs. af den nye FHIR-standard for kommunale prøvesvar og den nye infrastruktur EHMI – gennemføres i 3 måneder henover 1. og 2. kvartal i 2025.

It-leverandørerne Systematic Cura og Novax er ansvarlige for den tekniske udvikling og implementering i hhv. pilotkommunernes systemer (EOJ) og i lægepraksissystemer (LPS) i 2024.  I forhold til afprøvningen af den nye infrastruktur deltager også Sundhedsdatastyrelsen og it-leverandører som KMD Connect, MultiMed og PLSP.

Få mere information om projektet

Læs mere om projektet på MedComs hjemmeside og i projektgrundlaget for kommunale prøvesvar på ny infrastruktur. Hjemmesiden, og projektgrundlaget, opdateres i juni, på baggrund af MedComs styregruppemøde, med information om delen vedr. den nye infrastruktur.

Projektet er forankret i MedComs kommuneteam med Kirsten Tapia Ravn Christiansen som projektleder og Ole Vilstrup Møller, fra MedComs standardteam, som den tekniske projektleder på den nye infrastruktur.

Spørgsmål? Så kontakt

Portrætfoto af Kirsten Ravn Christiansen

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam