Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

Flere regioner er nu i drift med moderniseret advis-standard

19. juni 2024 · Læsetid: 2 minutter

For et par uger siden kunne vi informere om idriftsættelsen af Advis om sygehusophold – den første MedCom-FHIR-standard – i Region Midtjylland og landets kommuner, og hhv. den 8. og den 11. juni 2024 fulgte Region Syddanmark og Region Nordjylland så trop.

Ild med baggrund og tekst "De første FHIR-standarder er idriftsat" og "Advis om sygehusophold"

Idriftsættelsen betyder, at de tre vestdanske regioner og landets kommuner nu alle er i drift med en moderniseret udgave af de eksisterende advis-standarder XDIS20 og XDIS17.

Moderniseringen omfatter – udover den rent tekniske opgradering til FHIR – afgørende forbedringer for det sundhedsfaglige samarbejde mellem sygehuse og kommuner om fælles patientforløb.

Her er særligt det, at en borgers ophold på akutambulante sygehusenheder nu også er omfattet af den fuldautomatiske advisering, som gennem flere år har været efterspurgt af sundhedspersonalet i kommunerne og på sygehusene.

Udover at kommunerne nu adviseres om disse sygehusophold, betyder det også, at sygehuspersonalet – via indlæggelsesrapporten fra kommunen – modtager vigtige data fra kommunen om den aktuelle patient, uanset om patienten er indlagt eller opholder sig akut ambulant på sygehuset.

Med idriftsættelsen af Advis om sygehusophold bliver det også – via en fælleskommunal beskedfordeler, etableret af KOMBIT – muligt for flere fagsystemer i samme kommune at abonnere på sygehusadviser.

Det har været efterspurgt gennem flere år blandt kommuner, som anvender forskellige fagsystemer på hhv. sundheds- og ældreområdet og socialområdet, men hvor adviseringen kun har kunnet gå til ét lokationsnummer (og dermed ét fagsystem), hvilket i praksis har været den kommunale hjemmepleje.

Med den nye standard og fordeling via Fælleskommunal Beskedfordeler sikres altså en øget understøttelse af det tværsektorielle samarbejde indenfor akutområdet, skrøbelige og udsatte borgere indenfor både ældreområdet og socialområdet i kommunen, samt somatikken og psykiatrien på sygehusene.

Når Region Hovedstaden og Region Sjælland i november 2024 idriftsætter Advis om sygehusophold udfases standarderne XDIS20 og XDIS17, og sygehusadvisering vil alene ske via FHIR-standarden Advis om sygehusophold.