Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MedComs 30-års jubilæums logo - indhyllet i MedComs normale logo men med et orange tekst øverst "30 år" og nederst med tekst "1994-2024"

Velkommen til MedComs

30-års jubilæumsside

Intet jubilæum uden venner og bekendte. Derfor er du naturligvis inviteret med ind i MedComs 30-års jubilæumsunivers.

Milepælen vil vi gerne markere med en række artikler og nedslagspunkter i løbet af hele 2024, som løbende bliver opdateret på denne side.

I løbet af året vil vi markere jubilæet ved både at kigge tilbage til dengang det hele startede, hvilken udvikling vi og dansk sundheds-it har været igennem, men også ved at kigge ind i, hvad fremtiden byder.

Gennem årene har MedCom nemlig spillet en afgørende rolle i at styrke samarbejdet og informationsudvekslingen i sundhedssektoren. Og vores klare ambition er at fortsætte med dette også i de næste 30 år.

Vi vil gerne takke alle, der har været en del af vores rejse indtil nu, og vi ser frem til fortsat at udvikle dansk sundheds-it sammen med alle vores gode samarbejdspartnere.


Artikler og nedslagspunkter

Nyhed
Det digitale samarbejde i et sundhedsvæsen under forandring
7. maj 2024
30-års jubilæum
Laboratorieområdet og MedCom går hånd i hånd
14. marts 2024
30-års jubilæum
Kommunerne – en central spiller i MedCom-samarbejdet
27. februar 2024

“En vigtig og pålidelig samarbejdspartner”

En stor del af æren for den danske succes med digital sundhed er, at MedCom driver digitaliseringen frem som en vigtig og pålidelig samarbejdspartner for alle aktører på tværs af sundhedsvæsenet. Det er der kun endnu mere brug for i fremtiden.

Standarder og fælles løsninger er en forudsætning for udviklingen af sundhedsvæsenet til at sikre sammenhæng i borgerens forløb og anvende nye datadrevne teknologier, der kan lette presset på sundhedspersonalet.

– Stine Sønderby Bonde, kontorchef hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet og MedComs styregruppeformand


Vores historie

Ideen om MedCom opstod i starten af 90’erne med afsæt i de første lokale erfaringer med digital sundhedskommunikation hos Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, Viborg Amt, Odder-projektet, Amager-projektet og FynCom-projektet. Tilsammen tog de det første skridt på vejen til en mere sammenhængende kommunikation mellem de forskellige parter i det danske sundhedsvæsen, som derefter blev til MedCom.

MedCom blev etableret d. 16. maj 1994 som et samarbejdsorgan for at fremme digitalisering af sundhedssektoren i Danmark.


Milepæle

Milepælsliste over MedComs resultater fra 1994 til i dag.
Milepælene repræsenterer blot et udvalg af MedComs resultater gennem tiden.

Fra MedCom1 til MedCom13

Siden etableringen i 1994 har MedCom arbejdet i tidsbegrænsede projektperioder på 2-4 år. Og det hele startede i 1994 med den første MedCom-periode, MedCom1.

Dengang var formålet at etablere et bæredygtigt og sammenhængende sundhedsdatanet på 2 år, som omfattede de hyppigst forekommende meddelelser i sundhedssektoren. Der er løbet meget vand i åen siden.

Stemningsvideo fra fødselsdagsfejringen internt i MedCom d. 16. maj 2024

Vores rolle inden for fremtidens sundheds-it

Vores viden forpligter – men hvordan? Og hvordan klæder vi hinanden på til fremtidens sundheds-it? Find ud af det her …

Vores arbejdsplads

For at vi kan lykkes med at drive projekter og resultater frem, er vi også nødt til at værne om vores medarbejdere. Læs mere

Jubilarerne om jubilæet

Hvordan er det at have været en del af MedCom i flere årtier? Mød Gitte og Anita …