Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

30-års jubilæum

Udtalelser

Her på siden kan du dykke ned i udtalelser fra flere af MedComs samarbejdspartnere.

Indenrigs- og Sundhedsminister

Sophie Løhde

“I 30 år har MedCom nu været med til at drive digitaliseringen i det danske sundhedsvæsen.

MedCom har spillet en afgørende rolle i at styrke samarbejdet på tværs af sektorer, og har været med til at skabe det fundament, som vores digitale sundhedsvæsen bygger på.

Det bliver spændende at følge den videre udvikling. Jeg er sikker på, at MedCom fortsat er klar til at være drivkraft og bindeled i den digitale udvikling.

Tillykke med jubilæet.”

– Sophie Løhde, Indenrigs- og Sundhedsminister


Portrætfoto af Stine Sønderby Bonde

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

“En stor del af æren for den danske succes med digital sundhed er, at MedCom driver digitaliseringen frem som en vigtig og pålidelig samarbejdspartner for alle aktører på tværs af sundhedsvæsenet. Det er der kun endnu mere brug for i fremtiden.

Standarder og fælles løsninger er en forudsætning for udviklingen af sundhedsvæsenet til at sikre sammenhæng i borgerens forløb og anvende nye datadrevne teknologier, der kan lette presset på sundhedspersonalet.”

– Stine Sønderby Bonde, kontorchef hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet og MedComs styregruppeformand (pt. på barsel)


Sundhed.dk

“Gennem de sidste 30 år har I været med til at drive digitaliseringen i det danske sundhedsvæsen. Jeg har fulgt jer gennem alle årene, og jeg har i de fleste af dem siddet i jeres styregruppe.

Vores fælles projekter er alle eksempler på, at vi sammen skaber gode løsninger, som er med til at sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og som skaber overblik for borgere og sundhedsfaglige.”

– Morten Elbæk, direktør i sundhed.dk


Kommunernes Landsforening (KL)

Nanna Skovgaard

“Jeg opfatter MedCom som en virkelig god samarbejdspartner og som en organisation med stærke værdier og kultur. Der er bundsolid professionalisme når det gælder det faglige, ægte kundevendt, når det gælder blik for at skabe værdi i hverdagen bl.a. i kommunerne – og vilje til at finde løsninger, der virker hele vejen rundt.

MedCom er altid projektleder, aldrig projektejer. MedCom forsøger at lykkes på det, der er efterspurgt og aftalt”.

Nanna Skovgaard, kontorchef i KL


Praktiserende læge/PLO’s Digitaliseringsudvalg

“MedCom har gennem årene været – og er stadig – en troværdig, leveringsdygtig (fødsels)hjælper for it-sundhedsdanmark.

Vi kan få hjælp med elektronisk trafik både ind og ud af vores journalsystemer, få forståelse af datas rejse mellem sektorer, hjælp til forbedring af vores it-værktøjer, certificering, udvikling, sparring til it-strategi og meget mere.

Stort tillykke med jubilæet.” 

Niels Ulrich Holm, praktiserende læge og medlem af PLO’s Digitaliseringsudvalg


Region Hovedstaden

“MedCom er en nødvendig organisation i forhold til at sikre at alle går i takt i forhold til den besluttede digitale kommunikation. Det er også MedCom, der rejser land og rige rundt for at sikre opsamling af ønsker til nye udviklingstiltag til deres arbejdsprogrammer – og her bliver alle hørt.

Når man deltager i MedComs projektgrupper møder man et dygtigt, professionelt og ikke mindst et tålmodigt personale – for det er lange seje processer at få alle 98 kommuner, 5 regioner og ikke mindst almen praksis + diverse andre til at gå i takt. Der kan være mange benspænd undervejs, som MedCom tålmodigt og dygtigt formår at overkomme.”

– Conni Christiansen, chefkonsulent i Region Hovedstaden (Center for Sundhed)


Frederikshavn Kommune

“MedCom er en forudsætning og sikkerhed for, at vores omsorgsløsninger lever op til de standarder og krav, der er stillet i den konkrete løsning. Det hjælper os i vores relation til vores systemleverandører når vi udvikler løsningen i omsorgssystemet i samarbejde med dem.

Alt i alt oplever vi som kommune et godt og konstruktivt samarbejde med MedCom. Stort tillykke med det flotte jubilæum.”

– Grethe Lomholt Nielsen, projektleder, Frederikshavn Kommune


Region Nordjylland

“Hvis man kigger på MedCom som organisation, så er jeres medarbejdere præget af en særlig ildsjæleånd, der gør, at selvom arbejdet af og til er tungt når man arbejder tværsektorielt, så formår I at blive ved indtil man når de nødvendige resultater.

Ildsjæleånden kommer også af MedComs værdier. Nogle værdier, der ligger grundlæggende i organisationen, og som man virkelig kan mærke når man arbejder sammen med jer. Det gør, at man altid er tryg ved jer, når I skal løse en opgave.”

– Lone Thiel, kontorchef, Region Nordjylland


Region Hovedstaden

“MedCom har til alle tider haft en unik evne til at lytte til ”den anden side” og se både problemstillinger og løsninger både lidt udefra og oppefra. Det ikke altid en nem position eller rolle, men om nogle kan MedCom bære det. En unik evne og styrke. Aldrig giv køb på den.

Jeg har haft nogle af de bedste, sværeste og sjoveste møder, konferencer og opgaver sammen med personer i og omkring MedCom. Det er altid en fornøjelse at komme forbi eller samarbejde omkring den digitale kommunikation i sundhedsvæsenet når MedCom er med i opgaven.”

– Mette Harbo, direktør hos Center for It og Medicoteknologi, Region Hovedstaden