Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommunernes landsforening (KL)

Nanna Skovgaard, kontorchef i KL

Nanna Skovgaard

MedCom er til deling

Min – og tror jeg mange andres – relation til MedCom er sådan en, som de i mine ungers skole kalder en ”god relation”.  Det vil sige en relation, som er karakteriseret ved at være langvarig, forpligtende og ind i mellem konfliktfuld. Jeg tænker på den definition, tror jeg, fordi den er inde ved kernen af, hvad MedCom kan og hvordan MedCom virker. Pointen er, en god relation er helt afgørende for udvikling. Det gælder mennesker og det gælder for samarbejdet om fortsat digitalisering af sundhed på tværs i Danmark. Det er lange seje træk, hvor vi rykker og skabe resultater, når vi kan holde retning sammen og vi gør os umage med at forstå, hvad der er på spil hos hinanden.

Og MedCom hjælper jo med faktisk at få det fælles til at lykkes, i hverdagen og hele vejen rundt. Det har vi ikke mindst i de 98 kommuner kæmpe glæde af. Det gælder fx tilbage fra implementering af det fælles medicinkort, implementering af nye genoptræningsplaner og fælles aftaleoverblik og den indsats vi i dag, på tværs af kommuner, læger og apoteker har for at øge brugen af dosispakket medicin. MedCom understøtter implementeringen i hele landet.

Min relation til MedCom er præget af stor tillid til MedComs kompetence og evne til at løfte opgaver og over årene også en vis genkendelse, når det gælder de dagsordener, som MedCom med troværdighed, fleksibilitet og vedholdenhed driver på. Det kræver gode relationer, hele vejen rundt.

Jeg opfatter MedCom som en virkelig god samarbejdspartner og som en organisation med stærke værdier og kultur. Der er bundsolid professionalisme når det gælder det faglige, ægte kundevendt, når det gælder blik for at skabe værdi i hverdagen bl.a. i kommunerne – og vilje til at finde løsninger, der virker hele vejen rundt. MedCom er altid projektleder, aldrig projektejer. MedCom forsøger at lykkes på det, der er efterspurgt og aftalt. Det er jo ikke, at MedCom ikke mener noget. Tværtimod. Det viser sig fx, når man kan spotte MedCom’ere, med hjemmetrykte FHIR-t-shirts strategisk placeret. MedCom har et stærkt brand. MedCom er større end de mennesker der sidder på Fyn, det rækker langt ud i kommunerne, i de andre sektorer og i det tætte samarbejde bl.a. med sundhed.dk. Når man arbejder med digital sundhed er man en del af et fællesskab, et arbejdsfællesskab. Den dybe interesse for og vilje til digitalt samarbejde og digitalisering på tværs. MedCom er noget vi deler.

Måske er det selve sagen, måske er det noget med tonen, eller det vand de drikker ved Odense. MedCom kan noget med at tale til det høje, så man gør sig mere umage med at strække sig, få det vi skal sammen til at lykkes. Det gælder lokalt, det gælder parterne og i samarbejde med leverandører og konsulenter.

MedCom er en, slet ikke hemmelig, men nok ret særlig ingrediens i den store succes vi i Danmark har med at levere på sammenhængende sundhed og digital kommunikation.

Jeg håber, at vi i kommende år kan finde modeller, teknologisk og organisatorisk, så vi med bl.a. MedCom kan øge den fælles udviklingskapacitet og holde det gode samarbejde i gang. Det har nok altid været der, men det er også for kommende tid helt central opgave at finde gode veje og holde godt tempo for det fælles. Det er en risiko – en fare – at når det går for langsomt, så taber vi modet på det fælles. Det er en cykel der skal køre med noget fart, ellers vælter vi.

Jeg ønsker mig for fællesskabet, at vi omkring MedCom kan levere på de store dagsordener der handler om standardisering – bl.a. med FHIR. At noget af den megen beskedkommunikation vi har kan omlægges til datadeling – og at vi kan bruge det vi i dag kan digitalt til at arbejde mere datadrevet og kan understøtte samarbejde i hverdagen mellem sundhedsprofessionelle endnu bedre. Så er jeg selvfølgelig efter, at vi kommer videre med omstilling af opgaver til det nære.  Det handler om at styrke rammerne for digitalt samarbejde og datadeling i det nære, mellem kommune og praktiserende læge, og med gode rammer for trækningsret på specialisten på sygehuset. Det handler om at styrke digital kommunikation på tværs af sundhed, men også over mod social og psykiatriindsatser, fx for udsatte børn og unge. Sundhed knytter an til beskæftigelse og skoleområdet, der er noget at gøre. Vi har brug for at understøtte både kommunikation i det daglige samarbejde og kunne genbruge data til forbedringer og udvikling. Og vi har brug for at MedCom kan være en stærk leverandør, både på teknologi og standarder og på selve understøttelse af implementering. Det er værdifuldt, også fremover, uanset struktur.

Alt godt starter et sted. Vi er en del af en kæde, med tradition og fornyelse. Det vi gør og lykkes med, står på nogen der kom før, og der skal komme gode nye kræfter efter. Vi bygger med tydelige resultater og gode relationer, i MedComs ånd.

Tillykke med fødselsdagen!

Udgivet d. 8. maj 2024.