Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Indenrigs- og Sundhedsminister

Sophie Løhde, Indenrigs- og Sundhedsminister

Sophie Løhde

“Der er sket meget, siden MedCom blev etableret i 1994 som et sammenhængende sundhedsdatanet, der muliggjorde en helt ny måde at kommunikere på tværs af sundhedssektoren.

I 30 år har MedCom nu været med til at drive digitaliseringen i det danske sundhedsvæsen. MedCom har spillet en afgørende rolle i at styrke samarbejdet på tværs af sektorer, og har været med til at skabe det fundament, som vores digitale sundhedsvæsen bygger på.

MedCom har alle år været en væsentlig og pålidelig samarbejdspartner, og deres udvikling af standarder og løsninger har spillet en afgørende rolle i opbygningen af det digitale sundhedsvæsen i løbet af de seneste tre årtier. På samme måde vil MedCom også spille en afgørende rolle i den fremtidige udvikling.

Kommunikation på tværs af sundhedsvæsenets sektorer er en vigtig faktor i omstillingen til det nære sundhedsvæsen, hvor muligheder inden for telemedicin og hjemmebehandling spiller en stadig større rolle. Her er MedCom med til at muliggøre, at behandling og overvågning af sygdom kan foregå i trygge rammer i borgerens eget hjem.

De udfordringer, sundhedsvæsenet står over for i dag, sætter også nye krav til digitaliseringen. MedCom har taget den udfordring op og er nu i gang med en modernisering, der skal sikre, at det danske sundhedsvæsen har en fremtidssikret digital infrastruktur, til gavn for både borgere og sundhedspersoner.

Det bliver spændende at følge den videre udvikling. Jeg er sikker på, at MedCom fortsat er klar til at være drivkraft og bindeled i den digitale udvikling. Tillykke med jubilæet.”

Udgivet d. 15. maj 2024