Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

30-års jubilæum

Det digitale samarbejde i et sundhedsvæsen under forandring

7. maj 2024 · Læsetid: 2 minutter

Inden længe kommer Sundhedsstrukturkommissionen med sine anbefalinger. Anbefalinger, vi venter i spænding på. Indtil da forsøger vi at kigge ind i krystalkuglen ud fra et MedCom-perspektiv. Et perspektiv fra midten af spindelvævet.

Regeringens Sundhedsstrukturkommission belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. En organisering, der skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt. Og her spiller digitale løsninger en stor rolle, da de på mange områder skal understøtte dette.

I MedComs krystalkugle ser vi 2 megatrends, som vi skal tage højde for på både kort og længere sigt i vores fortsatte digitalisering af det samarbejdende sundhedsvæsen, der giver gode og effektive forløb for borgerne:

  1. En fortsat specialisering af sygehusenes rolle. Dette fordrer hurtig og præcis dataudveksling når stafetten og ansvaret for borgerens forløb gives videre til det næste led i behandlingskæden.
  2. Et tæt og parallelt samarbejde om pleje og behandling mellem sundhedspersonale i kommuner, praksissektor og sygehuse. Dette fordrer deling af relevante realtidsdata i fælles overblik og fælles dokumentation, så borgeren ikke skal påtage sig ansvaret som formidler af informationen.

FHIR giver gode forudsætninger – men kan ikke gøre det alene

MedComs introduktion af den internationalt foretrukne HL7 FHIR-standard – i forbindelse med den igangværende modernisering af MedCom-kommunikationen – skal betragtes som en helgardering i en tid, hvor de sundhedsfaglige behov for digitalt samarbejde ændrer sig i takt med, at fremtidens danske sundhedsvæsen begynder at tage form.

FHIR-standarden giver på en og samme tid funktionelle forbedringer for borgere, patienter og sundhedspersonale i de etablerede standarder, og fremtidssikrer samtidig det teknologiske fundament for nye digitale samarbejdsformer, hvor data i højere grad skal deles mellem flere og ikke blot sendes mellem to parter. Både nationalt og internationalt.

Selv den mest snusfornuftige standard for datadeling kan imidlertid ikke udbredes, medmindre der også er enighed om en fælles infrastruktur, tilstrækkelig sikkerhed og juridisk fortolkning af gældende lovgivning.

Og så har vi brug for journalsystemer, der i sin grundform er gearede til datadeling og omstilling i en foranderlig klinisk hverdag. Ikke bare i egen organisation, men også når det gælder effektivt, databaseret tværsektorielt samarbejde.

MedCom og fremtiden

MedCom både tilbyder og er involveret i en række allerede eksisterende løsninger, der også er relevante i den nye virkelighed. Uanset hvordan stregerne bliver slået på det fremtidige, sundhedsorganisatoriske danmarkskort.

Nogle af de løsninger er:

  • Notifikationer og meddelelseskommunikation, der understøtter effektiv rekvisition, visitation, arbejdsdeling og ansvarsoverdragelse.
  • Datadeling og -overblik i fælles systemer som Sundhedsjournalen og apps, samt mellem parternes egne it-systemer, for at sikre et fælles blik på relevante patientdata.
  • Opsamling og deling af patientrapporterede data (PRO) og telemedicinsk monitorering fra eget hjem.
  • Videokonsultationer mellem borgere og sundhedsprofessionelle og til supervision fra specialister.

Sidst, men ikke mindst, skal alle de gode intentioner også tages i brug i alle hjørner af det samarbejdende sundhedsvæsen.

God organisering, styring, standarder og infrastruktur gør det ikke alene. Der bliver også i fremtiden brug for det lange seje træk, knofedt, samarbejde, agilitet samt opsamling af feedback fra borgere, patienter og sundhedspersonale.