Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Jubilarerne om jubilæet

Udgivet d. 22. februar 2024

Billede af Anita og Gitte i MedCom-torvet.
Anita Folleraas (t.v.) og Gitte Henriksen (t.h.) har begge været en del af MedCom i over 25 år. Foto: MedCom

”Det har krævet hårdt arbejde, hvor vi i mange år har skullet forme vores eksistensberettigelse. Men det har samtidig været virkelig spændende!”. Sådan fortæller økonomikonsulent Anita Folleraas om det at være en del af MedCom i over 25 år.

Flere MedCom-medarbejdere har efterhånden præsteret et 10-, 20- eller endda et 25-års jubilæum. Anita Folleraas og Gitte Henriksen har begge fejret 25-års jubilæum – og har haft deres daglige gang i MedCom i henholdsvis 27 og 29 år. Vi har taget en snak med dem begge for at høre om deres rejse – fra dengang til i dag.


Gitte Henriksen startede som sekretær i MedCom i 1995. Dengang som en af de allerførste MedCom-ansatte. Sidenhen har hun udvidet sin rolle til projektmedarbejder, hvor hun i dag både er en del af standardteamet og praksis-/lab.-teamet. Pga. hendes anciennitet sidder Gitte i dag bl.a. med ad hoc-funktion i de forskellige projekter med drift og daglig løsning af opgaver, bl.a. test og certificering af de forskellige fagsystemer.

Anita Folleraas kom til MedCom i 1997. Dengang også som sekretær, hvor hun arbejdede tæt sammen med Gitte. Stille og roligt udviklede Anitas rolle sig, og i dag er hun økonomikonsulent og håndterer MedComs samlede økonomi som en del af det administrative team.

Begge har altså været en del af organisationen næsten siden den spæde start – og har fulgt den organisatoriske og faglige udvikling på allertætteste hånd.

Den første tid

Begge husker den første tid hos MedCom med et stort smil. Det var altid hyggeligt og uformelt, og de følte sig hurtigt hjemme. Dengang bestod organisationen kun af en håndfuld medarbejdere, og da MedCom først blev permanentgjort i 1999, var der også meget usikkerhed om fremtiden.

Gitte erindrer:

”Da vi skulle starte MedCom2 op (i 1997) var man i tvivl om, om MedCom kunne fortsætte. Det danske sundhedsdatanet var nemlig ikke udbredt efter første projektperiode (MedCom1), som man havde troet og forventet. Det kom dog på plads i 11. time, og vi kunne ånde lettet op og igangsætte MedCom2″.

Der er dog sket meget siden dengang. Fra mindre projekter og en håndfuld medarbejdere er MedCom vokset til en stor – og permanent – aktør inden for sundheds-it-sektoren. Og her har Gitte og Anita været med til at forme organisationen og kulturen til det, den er i dag. Anita fortæller:

”Da jeg startede i MedCom var vi ”en flok glade og ambitiøse amatører”, set i forhold til i dag. Men det har også krævet hårdt arbejde, hvor vi i en del år har skullet forme vores eksistensberettigelse – dog godt støttet af samarbejdspartnere i sundhedssektoren. Vi har flere gange måttet finde ud af, hvad vores rolle var og er, og vi har kæmpet for at bevare både vores fysiske placering i Odense, men også vores organisatoriske placering som det naturlige bindeled i det digitale sundhedsvæsen”.

Et særligt fællesskab

Det har dog ikke kun været arbejde, arbejde og arbejde. Begge husker også de mange festlige stunder, især ved afslutningen af de 2-3-årige projektperioder. Eller en af de mange gode udlandsstudieture – eller bare vores hverdagstraditioner som fællesmorgenmad hver fredag. Gitte fortæller:

“Når vi afslutter en projektperiode, markerer vi det altid. For vi skal fejre de gode resultater. Og det er en del af den gode stemning her hos MedCom”.

Anita tilføjer:

“Ja, projektafslutninger har altid været noget særligt. Det er en tid til at se tilbage på alt det hårde arbejde, og hvor vi kan fejre vores succeser sammen med projektdeltagerne”.

”Og hvad er så det bedste ved at arbejde hos MedCom?” Ifølge Gitte og Anita er det det særlige fællesskab og den åbne dør-politik, der kendetegner vores kultur. Vi værner om hinanden og støtter hinanden, uanset hvad. Og det ændrer sig heller ikke, fordi MedCom, særligt de senere år, har fået vokseværk. Anita fortæller:

”MedCom har altid haft en meget flad organisationsstruktur og ”åbne døre” i forhold til at kunne søge hjælp og sparring. Vi arbejder i teams, som nogle gange kan udfordre vidensdelingen på tværs, men vi er meget opmærksomme på dette, og jeg synes faktisk, at vi generelt er gode til at imødekomme udfordringerne”.

Mulighed for at forme og udvikle sin stilling

Det har også været en tid med personlig udvikling og nye udfordringer. Gitte og Anita har begge haft mulighed for at forme deres stillinger, og de har følt et stort ejerskab over deres arbejde. Som Gitte fortæller det:

”Man ved aldrig, hvad ens dag bringer. Det er derfor det stadig er – efter snart 30 år – sjovt at gå på arbejde”.

De er begge stolte over deres tid hos MedCom, og de ser optimistisk på fremtiden. Hvem ved, måske kan de i fremtiden også fejre 30-, 35- og 40-års jubilæum?

Her til sidst vil de gerne give et godt råd til de mange nye – og også kommende – medarbejdere:

”Vær dig selv, og husk at værne om fællesskabet. Det er nemlig det, der gør MedCom til en helt særlig arbejdsplads”.

Billede af Gitte og Anita i Forskerparken
Foto: MedCom

Læs også …

Vores rolle inden for sundheds-it

Vores viden forpligter – men hvordan? Og hvordan klæder vi hinanden på til fremtidens sundheds-it? Find ud af det her …

Vores arbejdsplads

For at vi kan lykkes med at drive projekter og resultater frem, er vi også nødt til at værne om vores medarbejdere. Læs mere