Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Vores arbejdsplads

Udgivet d. 22. februar 2024

Man siger at kært barn har mange navne, men faktisk har MedCom ikke ændret navn gennem sin nu 30-årige historie. Med tiden har vi stille og roligt sluppet undertitlerne Center for Sundhedstelematik og Det danske Sundhedsdatanet. I stedet går vi nu kort og godt under MedCom – og håber selvfølgelig, at man stadig har os kær i det danske sundhedsvæsen.

Vores opstart og udvikling

MedCom startede som et projekt i Fyns Amt i 1994, med afsæt i praktiske erfaringer med digital sundhedskommunikation i flere forskellige steder i landet. I 1999 blev vi permanentgjort som organisation.

Opgaveporteføljen er vokset væsentligt gennem årene, hvilket også har gjort noget ved organisationens størrelse.

Ved opstarten i 1994 var MedCom 3 ansatte. På 10-års-fødselsdagen 15 ansatte. Ved 20-års jubilæet 32 ansatte. Og her i starten af 2024, hvor vi den 16. maj fylder 30 år, er antallet oppe på 46 – og med udsigt til endnu flere kollegaer i årets løb.

Andetsteds på jubilæumssiden kan du læse nogle personlige indsigter (Jubilarerne om jubilæet) i, hvordan MedCom er som arbejdsplads, og hvordan de har oplevet udviklingen i vores organisation. Vi er nemlig enormt stolte af at have mange både 25-, 20- og 10-års-jubilarer.

Det er meget givtigt at have medarbejdere, som har været med på næsten hele eller en stor del af rejsen. Derudover er vi også så heldige at have en stor gruppe af yngre og nyligt færdiguddannede medarbejdere, som med deres nye tilgang og perspektiv også er med til konstant at udvikle os og vores kultur. Det giver en spændende og gunstig dynamik i MedCom.

Vores fundament og kultur

30 år kan synes gammelt i en omverden, der konstant ændres – både organisatorisk og teknologisk. Og hvor innovation og forandringer er omdrejningspunkter. Det er en svær balance at følge med tiden og den hurtige udvikling, som både dansk og international sundheds-it er i, samtidig med at vi skal sikre kontinuitet, driftssikkerhed, grundig omtanke, planlægning og ikke mindst implementering.

Gennem alle årene har vi holdt fast i nogle præmisser, som i dag også er vores officielle kerneværdier, og som siger meget om, hvad og hvem vi er:

Vores fremtid og forventninger

Det har indtil nu været en spændende rejse for os at være med på, og vi er oprigtigt stolte af de resultater, vi sammen med samarbejdspartnere har opnået i dansk sundheds-it. Alt dette takket være et tæt samarbejde, tillid og vedvarende fokus på behov og muligheder.

I MedCom er vi klar til mange flere år som bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen. Vi ser med stor forventning frem til at virkeliggøre og materialisere vores modernisering af både standarder og infrastruktur, at fortsætte og udvide det konstruktive samarbejde på tværs, samt fortsat at gennemføre mange værdiskabende projekter og aktiviteter, som gør en forskel for de sundhedsfaglige i deres hverdag.


Læs også …

Vores rolle inden for sundheds-it

Vores viden forpligter – men hvordan? Og hvordan klæder vi hinanden på til fremtidens sundheds-it? Find ud af det her …

Jubilarerne om jubilæet

Hvordan er det at have været en del af MedCom i flere årtier? Mød Gitte og Anita …