Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Sygehus

Modernisering

Advis om sygehusophold

Opdateret 9. februar 2024

Advis om sygehusophold er en ny standard for sygehusadvisering, som idriftsættes i 2024.

Advis om sygehusophold skal erstatte de eksisterende standarder for sygehusadvisering, XDIS20/Indlæggelsesadvis og XDIS17/Udskrivningsadvis, som har været i drift i mange år.

Sygehusadviser sendes automatisk fra hospitalet til kommunen, og har til hensigt at gøre kommunen opmærksom på, at en borger opholder sig på sygehuset, så borgerens ydelser i kommunen pauseres, og kommunen ikke går forgæves og anvender ressourcer på at lede efter borgeren.  Ved modtagelse af et sygehusadvis afsender kommunen omsorgssystem automatisk en indlæggelsesrapport (standarden XDIS16) til sygehuset. Rapporten indeholder vigtig information fra kommunen om borgerens aktuelle funktionsevner, sygeplejefaglige problemområder, hjælpemidler mv. Denne informationsudveksling (sygehusadvis og indlæggelsesrapport) er afgørende for en god overlevering, et godt samarbejde og mulighederne for at kommunikere digitalt mellem sektorerne.

I dag er alene indlæggelser omfattet af sygehusadvisering. Det betyder, at kommunen ikke adviseres når borgere opholder sig (i kortere eller længere tid) akut ambulant på sygehuset. Det betyder – i en tid, hvor flere patienter behandles akut ambulant – at kommunen oftere må gå forgæves, at sygehuset ikke automatisk orienteres om patientens aktuelle indsatser i kommunen, og at mulighederne for at kommunikere digitalt begrænses. 

Med idriftsættelsen af det nye sygehusadvis, Advis om sygehusophold, vil kommunen blive adviseret ved både indlæggelser og akutte ambulante sygehusophold, ligesom kommunen vil blive adviseret, når borgeren er på orlov fra sit sygehusophold. Med Advis om sygehusophold følger også en række præciserede forretningsregler for anvendelse af sygehusadviser, som skal understøtte en ensartet implementering i hele landet.

Læs mere om Advis om sygehusophold, herunder de sundhedsfaglige retningslinjer for anvendelse og use cases.

Modtagelse af Advis om sygehusophold i flere omsorgssystemer i kommunen

Advis om sygehushold skal modtages i kommunen via Fælleskommunal Beskedfordeler. Dette med henblik på at skabe mulighed for fordeling af sygehusadviser til flere omsorgssystemer i kommunen. Langt de fleste kommuner modtager allerede i dag sygehusadviser via Fælleskommunal Beskedfordeler (se status), men får – med idriftsættelsen af Advis om sygehusophold – mulighed for at tilkoble flere omsorgssystemer/modtagersystemer i kommunen. Læs mere om sygehusadviser og Fælleskommunal Beskedfordeler.

Det er kommunen, der skal anmode om at få tilkoblet flere modtagersystemer i kommunen. I KOMBITs drejebog for forvaltning af Sundhedsagenten kan du læse mere om, hvordan kommunen får tilføjet et nyt modtagersystem. Alle modtagersystemer skal være testede og certificerede til at modtage Advis om sygehusophold (se status).

Tidsplan for idriftsættelse

Advis om sygehusophold idriftsættes fra maj 2024 jf. nedenstående DK-kort. Alle kommuner vil være klar til at modtage det nye sygehusadvis i marts 2024. Pga. den trinvise idriftsættelse i regionerne, vil kommunerne i en overgangsperiode modtage både eksisterende sygehusadviser (XDIS20 og XDIS17) og nyt sygehusadvis (Advis om sygehusophold), afhængigt af om det sygehus, hvor borgeren opholder sig på, ligger i en region, som har idriftsat det nye sygehusadvis.

Idriftsættelse vedrører i første omgang nuværende afsender- og modtagersystemer af sygehusadviser, dvs. EPJ-systemenerne på de offentlige sygehuse (Sundhedsplatformen og VestEPJ), samt EOJ-systemerne i kommunerne (KMD Nexus og Columna Cura). EG forventer ligeledes at kunne produktionssætte modtagelse af Advis om sygehusophold i Sensum i den første kommune i maj 2024.

Øvrige systemer, som måtte være interesserede i at afsende eller modtage Advis om sygehusophold, er velkommen til at kontakte MedCom. 

Alternativ tekst til billedet: Danmarkskort, som viser idriftsættelsestidspunkterne for Advis om sygehusophold i de enkelte regioner. Region Nordjylland: 22. maj 2024. Region Midtjylland: 26. maj 2024. Region Syddanmark: 8. juni 2024. Region Hovedstaden og Region Sjælland: 13. november 2024.
DK-kort vedr. idriftsættelse af Advis om sygehusophold.
Opdateret april 2024

Deltagere

Projektet er forankret i MedComs kommuneteam og refererer til MedComs styregruppe. I projektet er der tilknyttet to projektgrupper:

  1. MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe, som er sammensat af regionale og kommunale repræsentanter fra alle regioner
  2. MedComs kommune-sygehusleverandørgruppe, som er sammensat af leverandører af afsender- og modtagersystemer i regioner og kommuner

Derudover samarbejdes med kommunernes it-fællesskab KOMBIT i relation til Fælleskommunal Beskedfordeler.

Beskrivelse af den tekniske løsning

Advis om sygehusophold er udviklet i HL7 FHIR, og vil – til en start – skulle udveksles i VANSEnvelope over VANS-netværket.

Standarden afsendes automatisk fra sygehusets EPJ-system v. registrering af foruddefinerede kontakttyper i EPJ-systemet. Standarden indeholder simpel information, der fortæller modtager, at borgeren opholder sig på sygehuset og med hvilken status (indlagt/akut ambulant mv.). Standarden sendes til lokationsnummeret for den kommune, hvor borgeren har bopæl. Lokationsnummeret anvendes af Sundhedsagenten (komponent i Fælleskommunal Beskedfordeler), som videresender ”Advis om sygehusophold” til abonnerende modtagersystemer i borgerens bopælskommune. Idriftsættelse af Advis om sygehusophold forudsætter således, at modtagersystemerne har integreret til Fælleskommunal Beskedfordeler. Læs mere på KOMBITs hjemmeside.

Modtagersystemerne indlæser de adviser, som der er lovhjemmel til at indlæse, og notificerer slutbrugeren om modtagelsen. Borgerens status i EOJ-systemet ændrer sig i relation til de modtagne adviser, og ydelser pauseres/genoptages (eventuelt automatisk) afhængigt at typen af advis.

Modtagersystemerne kvitterer v. brug af ny kvitteringsstandard (Acknowledgement). Der kvitteres på alle modtagne adviser. Kvitteringen sendes til beskedfordelersystemet, som opsamler kvitteringer og returnerer én kvittering til afsender/EPJ-systemet.

Al relevant materiale vedr. “Advis om sygehusophold” kan tilgås på MedComs FHIR-website.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Relaterede nyheder

Indlæg
Første certificering af FHIR-standarder: “Der blev reageret hurtigt, og procesmæssigt har det virkelig fungeret”
17. oktober 2023
Nyhed
Milepæl: Første FHIR-certificering er i hus
4. september 2023

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Mie Borch Dahl Ballegaard

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam