Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Indlæg

Første certificering af FHIR-standarder: “Der blev reageret hurtigt, og procesmæssigt har det virkelig fungeret”

17. oktober 2023 · Læsetid: 4 minutter

I slutningen af august blev den første FHIR-certificering til virkelighed. Det skete, da Systematic som den første leverandør blev testet og MedCom-Certificeret til at kunne modtage ”Advis om sygehusophold” (HospitalNotification) og afsende kvitteringer (Acknowledgement) i systemet Cura. Vi har efterfølgende taget en snak med Systematic om deres oplevelse.

MedCom-Certificeringslogo med FHIR-logoet, som symboliserer første FHIR-godkendelse i MedComs historie.

Advis om sygehusophold-projektet

I 2018, tilbage i MedCom11-perioden, blev projektet Moderniseret sygehusadvis (nu Advis om sygehusophold) søsat. Formålet med projektet var at udvikle og implementere en ny advisstandard, som bl.a. skulle imødekomme nye forretningsmæssige behov som følge af udviklingen i sygehusbehandlingen. Parallelt med de forretningsmæssige behov, blev de tekniske behov for modernisering tydeligere, og på den måde blev det nye sygehusadvis spydspids for overgangen til nyt moderniseret standardformat.

Advis om sygehusophold har været på tegnebrættet i mere end fem år, hvorfor kulminationen med den første certificering og dermed overgangen til FHIR er en stor milepæl ikke bare for projektet, men for hele MedCom. Samtidig betyder det, at vi nu er et skridt nærmere at kunne idriftsætte den nye standard hos brugerne, som længe har efterspurgt en bedre digital understøttelse, der også afspejler udviklingen i sygehusbehandling, hvor flere patienter opholder sig akut ambulant på sygehuset.

Mie Borch Dahl Ballegaard, konsulent og projektleder for Advis om sygehusophold i MedCom, fortæller:

“Det glæder mig, at vi nu endelig kan fortælle de sundhedsfaglige på sygehusene og i kommunerne, at det nye sygehusadvis, som har været så længe ventet, er på vej og idriftsættes i hele landet i løbet af 2024. At udvikle en ny standard i et nyt standardformat har ikke været ukompliceret, så dét, at vi nu har den første certificering i hus, er en stor milepæl.”

Positiv oplevelse

Systematic er den første leverandør til at blive testet og certificeret i FHIR-formatet, og vi har været spændte på, om det hele kom til at forløbe smertefrit.

Martin Pekruhn, Esben Pilgaard Møller og Walther Fledelius har alle været en del af testprocessen for Systematic, og de står tilbage med en positiv oplevelse af processen.

Procesmæssigt har det fungeret, som vi kender det fra tidligere standardudviklingsopgaver – der har ikke været den helt store forskel, så det ser vi som meget positivt, når det er første gang, at en standard i FHIR-format skal testes”, fortæller Martin Pekruhn, som er Product Owner hos Systematic.

Hurtig reaktionstid og god dialog

“Som leverandør er det vigtigt for os, at dokumentationen foreligger i god tid; det betyder indimellem, at der er behov for justeringer og præciseringer undervejs, hvilket også har været tilfældet her. Derfor er det også meget positivt, at der blev reageret inden for kort tid, og at dokumentationen ligeledes hurtigt blev opdateret.”

Sådan udtaler Esben Pilgaard Møller, Systems Engineer hos Systematic.

Martin, Esben og Walther fortæller også om den gode dialog med MedCom fra start til slut:

Altså, når vi skriver, kommer svaret prompte tilbage. Responstiden har været super”.

Og netop den gode dialog og kommunikation mellem MedCom og leverandør er noget, vi i alle vores testprocesser er opmærksomme på, og som vi følger tæt via vores kvalitetsstyringssystem (KSS).

Både Thea Mentz Sørensen, standardiseringskonsulent i MedCom, og Mie Borch Dahl Ballegaard er glade for den positive evaluering fra Systematic:

På samme måde som Systematic har vi haft en god oplevelse af test- og certificeringsforløbet, hvor vi har haft en rigtig god dialog, fortæller Thea. Mie nikker anerkendende og tilføjer:

Det betyder meget for os, at Systematic har været tilfredse med forløbet. Vi oplever at have haft en god dialog med dem – både under testforløbet, men også i tiden frem til testforløbet, hvor vi sætter stor pris på de input, vi har fået til dokumentationen”.

Opmærksomhedspunkt på TouchStone

På trods af Systematics overordnede positive oplevelse af forløbet, gav det første testforløb os også nogle opmærksomhedspunkter om bl.a. brugen af vores nye testværktøj TouchStone, som er en infrastruktur, der giver mulighed for automatiseret validering og test mod FHIR-standarder:

Mange tests gik på at trække beskeder ud af TouchStone, hvilket vi ikke oplevede nogen værdi i. Desuden var det ikke optimalt, at vi ikke kunne tilpasse beskederne i TouchStone til vores test-set-up, inden vi hentede dem. Vi ønsker derfor en anden teknologi og en anden måde at indlæse beskeder på”, fortæller Walther Fledelius, Senior Test Engineer hos Systematic.

For hver MedCom-FHIR-standard har MedCom udviklet testscripts, som er tilgængelige på TouchStone, og som skal sikre ensartet implementering. Det forventer vi at fortsætte med til de fremtidige FHIR-standarder, for at sikre ensartet implementering. De forskellige testscripts kan både bruges under implementering og som en del af testen og dermed certificeringen.

På baggrund af evalueringerne, vil vi dog fremadrettet gøre det optionelt at køre TouchStone-testscripts. Thea Mentz Sørensen uddyber:

Vi sætter pris på Systematics ærlige og konstruktive tilbagemeldinger, som vi naturligvis tager til os. Derfor har vi til fremtidige test og certificeringer i modtagelse af Advis om sygehusophold gjort det optionelt at køre TouchStone-testscripts, og leverandører kan vælge blot at indlæse testeksempler til at udfylde testprotokollen. Ved afsendelse af meddelelser vil det fortsat være påkrævet at køre TouchStone-testscripts.”

Hvad så nu?

Nu er der for alvor hul igennem, og vi er allerede i gang med næste test og certificering i modtagelse af Advis om sygehusophold.

I løbet af de næste måneder vil kommuner, med EOJ-systemet Cura, få udrullet den version af Cura, som understøtter det nye sygehusadvis, så de er klar, når den første region går i drift i løbet af foråret 2024. Du finder hele tidsplanen her.

Desuden arbejdes der benhårdt på at gøre det andet moderniseringsprojekt, Korrespondancemeddelelsen, klar til implementering. Her arbejdes der med to bølger, som starter i hhv. ultimo 2024 og ultimo 2025. Du kan læse mere om projektet her.