Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

Korrespondancemeddelelse

Opdateret 4. juli 2024

En ny version af korrespondancemeddelelse implementeres i løbet af år 2025-26.

Den nye korrespondancemeddelelse (KM) kommer i drift fra d. 31. maj 2025, hvor frontløberne blandt de lægefaglige systemer og kommunale EOJ-systemer begynder at anvende den nye korrespondancemeddelelse. I løbet af 2025-26 følger de regionale systemer og øvrige aktører.

Den nye KM indeholder forbedringer, såvel tekniske som indholdsmæssige, som har været efterspurgt gennem en årrække.

Forbedringerne omfatter:

  • Mulighed for at indlejre bilag i selve KM. Alle parter vil kunne udveksle bilag i takt med at fuld implementering opnås
  • Indførsel af fælles nationale overskriftskategorier understøtter sortering ifm. modtagelse af KM. Lokale emneoverskrifter anvendes til at supplere de nationale kategorioverskrifter.
  • Tydeliggørelse af afsender med påkrævet signatur på meddelelsen.
  • Krav om at en KM kan besvares. Tekniske ID understøtter sammenhængende kommunikationstråde.
  • Påsætning af prioritet på meddelelser, som har den nationale kategori “Vedr. henvisning”.
  • Krav om at der anvendes positiv kvittering. Dette kræver opfølgende dialog om behov for fælles anvendelsesregler. Dialogmøder om dette afholdes i løbet af Q3-Q4 2024.

Samarbejdsaftaler mellem kommuner, praktiserende læger og regioner

I forbindelse med, at den nye KM tages i brug, skal parterne sørge for at opdatere deres samarbejds- og sundhedsaftaler ift. brugen af denne. Parterne skal især forholde sig til muligheden for at anvende bilag og aftale hvilke typer bilag samt hvor mange bilag man vil anvende.

Dokumentation for ny KM/CareCommunication v. 4.0.0

Den tekniske og sundhedsfaglige dokumentation for KM er pr. 28. juni 2024 udgivet i version 4.0.0, hvor der er foretaget præciseringer, justeringer samt uddybende beskrivelser af dokumentationen. Dokumentationen er udarbejdet i HL7 FHIR, hvor KM på engelsk er benævnt CareCommunication.

Den samlede dokumentation, CareCommunication 4.0.0 med tilhørende materialer, omfatter sundhedsfaglige retningslinjer, use cases, testprotokoller, governance og Implementation Guides (IG’er).

Tids- og implementeringsplan

Implementering af den nye KM er kompleks, da der er mange forskellige it-systemer og aktører, som skal ibrugtage denne.

Tidsplanen er udarbejdet i dialog med de store anvendere af KM, som står for over 90% af de KM, som udveksles, samt har der været dialog med it-leverandørerne.

Det er besluttet at gennemføre en trinvis idriftsættelse, da der er stort spænd mellem kommuners, praksisområdets og regionernes tidsplaner.

Derfor ser tidsplanen således ud:

  • Fra d. 31. maj 2025: Frontløbere blandt kommuner og lægepraksis (LPS- og EOJ-systemer) samt øvrige interesserede går i drift.
  • Q3 2025 – Q2 2026: Regioner forventes at gå i drift.
  • Q2 2025 – Q4 2026: Øvrige parter* forventes at gå i drift.

*øvrige parter omfatter fx fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, sundhedspleje og privathospitaler.

Tidsplanen opdateres i løbet af Q3-Q4 2024, når aktører og deres it-leverandører oplyser deres roadmaps og tidsplaner.

Koordinering, sparring og monitorering af planer sker i samarbejde med MedCom-arbejdsgrupper, primært via Arbejdsgruppen for den nye KM, Hjemmepleje-sygehusgruppen, PL-forum, KKR Digitaliseringsnetværksgruppen og MedComs koordineringsgruppe.

Webinar og nyhedsbreve udarbejdes løbende. Du er naturligvis altid velkommen til at invitere MedCom til bilaterale møder.

Overgangsperiode med samtidig drift af XDIS91 og den nye KM

KM erstatter, på sigt, den nuværende KM, DIS91/XDIS91. Det betyder, at alle brugere af den nuværende KM skal implementere og ibrugtage den nye KM i løbet af en afgrænset overgangsperiode.

Der er mellem 60-70 it-systemer, som anvender KM. I overgangsperioden vil MedCom i samarbejde med VANS-leverandørerne stille en konverteringsløsning til rådighed.

Konverteringsløsningen etableres og driftes i samarbejde med VANS-leverandørerne. Der konverteres både fra det nye format, FHIR, til det eksisterende format, OIOXML, samt fra OIOXML til FHIR – både med og uden vedhæftede filer.

MedComs styregruppe afgør, hvornår der skal lukkes ned for konverteringsløsningen.

Dokumentation og mapningstabeller til konverteringsløsning findes via GitHub her: MedCom CareCommunication | MedCom CareCommunication in FHIR (medcomdk.github.io).

MedComs FHIR-univers

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til standarden for ny korrespondancemeddelelse, så beder vi dig kontakte FHIR-teamet på fhir@medcom.dk.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til selve projektet, så beder vi dig kontakte os på vores hovedmail på medcom@medcom.dk.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Relaterede nyheder

Nyhed
Nødvendig opdatering af den nye korrespondancemeddelelse forskyder implementeringsdato
12. april 2024
Modernisering
Opdatering på version 3.0.0 af Korrespondancemeddelelsen
6. oktober 2023
Nyhed
Ny version af Korrespondancemeddelelsen (v. 3.0.0)
25. september 2023
Nyhed
Kommende ændring til Korrespondancemeddelelsen (v. 2.1.0)
4. juli 2023
Webinar
Opfølgning på webinar om ny korrespondancemeddelelse d. 27. april 2023
2. maj 2023
Nyhed
Standarddokumentation for korrespondancemeddelelsen i FHIR-format er opdateret og publiceret i version 2.1.0
14. april 2023

Kontakt

Portrætfoto af Kirsten Ravn Christiansen

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam