Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

Korrespondancemeddelelse

Opdateret 4. maj 2023

Hvor er vi nu

Projekt for den nye korrespondancemeddelelse (KM) er overgået til at være et implementerings-projekt i MedCom13 (2023-2025). It-leverandører, kommuner, praksisområdet, regioner og øvrige aktører, som anvender KM, er i gang med roadmaps for udvikling og implementering.
Den nye korrespondancemeddelelse indeholder forbedringer, såvel tekniske som indholdsmæssige, som har været efterspurgt gennem en årrække. MedCom stiller i samarbejde med VANS-leverandørerne en konverteringsløsning til rådighed i overgangsperioden mellem den nye og gamle version af KM. Ibrugtagning af den nye KM sker trinvis fra november 2024.

Dokumentation for korrespondancemeddelelsen v.2.1.0

Den tekniske og sundhedsfaglige dokumentation for korrespondancemeddelelsen er, pr.
31. marts 2023, udgivet i version 2.1.0, hvor der er foretaget præciseringer, justeringer samt uddybende beskrivelser af dokumentationen. Dokumentationen er udarbejdet i HL7 FHIR, hvor KM på engelsk er benævnt CareCommunication og består af:

 1. Dokumentation for korrespondancemeddelelsen 2.1.0 omfattende tekniske profiler, sundhedsfaglige retningslinjer for anvendelse, use case-beskrivelser samt testprotokoller
 2. MedCom implementeringsvejledning (IG) for CareCommunication

Der er afholdt et webinar d. 27. april 2023, som omfatter introduktion til dokumentation af korrespondancemeddelelse 2.1.0 og opbygningen af dokumentationsstrukturen. Fælles indgang til alle MedCom-FHIR-standarder sker via indgangssiden, som benævnes Landingpage.

Den nye korrespondancemeddelelse skal udveksles i den eksisterende VANS-envelope via det eksisterende VANS-netværk, indtil den kommende moderniserede infrastruktur er etableret. Der gennemføres produktionsafprøvning på den nye infrastruktur henover 1. og 2. kvartal i 2025.

Tids- og implementeringsplan

Implementering af den nye KM er kompleks, da der er mange forskellige it-systemer og aktører, som skal ibrugtage den nye KM. Tidsplanen er udarbejdet i dialog med de store anvendere af KM, som står for over 90 % af de KM, som udveksles, og it-leverandørerne. Det er besluttet at gennemføre en trinvis idriftsættelse, da der er stort spænd mellem kommuners, praksisområdets og regionernes tidsplaner.

Der arbejdes med to implementeringsbølger:

 • Fra d. 1. november 2024: kommuner og lægepraksis (LPS- og EOJ-systemer) samt øvrige interesserede går i drift.
 • Fra d. 1. december 2025: regioner samt øvrige anvendere går i drift.

I løbet af Q2-Q3 2023 indgås aftaler for implementering med øvrige anvendere (så som socialfaglige systemer, specialsystemer, apoteker, fysioterapeuter, kiropraktorer, DNHF og EDI-portalen m.fl.

Udover implementeringsplanlægning og understøttelse, omfatter projektets overordnede opgaver i MedCom13:

 • KM version 2.1.0, test-scripts og XSLT-transformationsskema releases i perioden marts-juni 2023
 • Konverteringsløsning fastlagt og kontrakt med it-leverandører om udvikling og drift i overgangsperioden indgået Q3 2023
 • Specifik kortlægning af hver enkelt it-leverandørs roadmap for udvikling og release af ny KM udarbejdet Q2-Q4 2023
 • Konverteringsløsning testet og klar til drift Q1 2024
 • Indsamling af regioners, kommuners, praksislægers (via LPS) samt øvrige aktørers implementerings-/ibrugtagningsplaner Q2-Q4 2023
 • MedCom-certificering for første implementeringsbølge i perioden Q1-Q3 2024
 • Drift hos kommuner og praksislæger samt øvrige interesserede fra 1. november 2024
 • MedCom-certificering for anden implementeringsbølge i perioden Q1-Q3 2025
 • Drift hos regioner samt øvrige interesserede fra 1. december 2025
 • Konverteringsløsning udfases efter beslutning i MedComs styregruppe
 • Erfaringsopsamling i 2026

Koordinering, sparring og monitorering af planer sker i samarbejde med MedCom-arbejdsgrupper, primært via Arbejdsgruppen for den nye KM, Hjemmepleje-sygehusgruppen, PL-forum og Koordineringsgruppen. Webinar og nyhedsbreve udarbejdes løbende. Man er altid velkommen til at invitere MedCom til bilaterale møder.

Korrespondancemeddelelsens indhold og funktionaliteter

Korrespondancemeddelelsen (KM) er en fritekstbaseret standard, som anvendes til sikker kommunikation af patienthenførbare informationer indenfor sundheds- og socialområdet. KM er et vigtigt redskab i den tværsektorielle kommunikation, hvor meddelelsen anvendes bredt. Meddelelsen benyttes hovedsageligt af praktiserende læger, kommuner og sygehuse, som står for 90 % af anvendelsen, mens sundhedsaktører som fx fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, sundhedspleje og privathospitaler m.fl. har mere begrænset anvendelse.

Formålet med korrespondancemeddelelsen er bl.a. at understøtte digital kommunikation mellem sundhedsvæsnets parter såvel som at understøtte og styrke opstarten af digital kommunikation mellem det sociale, psykiatriske og somatiske område.

I den nye korrespondancemeddelelse er det bl.a. muligt:

 • at vedhæfte filer
 • at formatere meddelelsesteksten (forudsætter lokale krav til egen systemleverandør)
 • at besvare eller videresende en tidligere modtaget korrespondance inkl. vedhæftede filer
 • at understøtte automatisk fordeling ved modtagelse via brug af fælles nationale kategorier (=overordnede overskrifter) baseret på en fælles national liste
  • Regionale samarbejdsaftaler med kommuner og praksislæger respekteres ved at bevare muligheden for at angive regionalt aftalte emneord
 • at påsætte prioritet på meddelelser, som har den nationale kategori “Vedr. henvisning”
 • at anvende ID’er således, at meddelelsen teknisk kan kædes sammen med andre meddelelser og dermed øge læseoverblikket for det kliniske personale
 • at anvende teknisk understøttelse til at tydeliggøre kommunikationshistorik og aktivitet (fx besvaret/videresendt/rettet/annulleret i brugergrænsefladen)
 • at tydeliggøre afsender med påkrævet signatur på meddelelsen

Overgangsperiode med samtidig drift af XDIS91 og den nye korrespondancemeddelelse

Korrespondancemeddelelsen erstatter, på sigt, den nuværende korrespondancemeddelelse DIS91/XDIS91, hvilket betyder, at alle brugere af den nuværende korrespondancemeddelelse skal implementere og ibrugtage den nye korrespondancemeddelelse i løbet af en afgrænset overgangsperiode. Der er mellem 60-70 it-systemer, som anvender KM. I overgansperioden vil MedCom i samarbejde med VANS-leverandørerne stille en konverteringsløsning til rådighed.

Det planlægges, at der etableres og driftes en konverteringsløsning i samarbejde med VANS-leverandørerne, hvor det bliver muligt at konvertere både fra det nye format FHIR til det eksisterende format OIOXML, samt fra OIOXML til FHIR – både med og uden vedhæftede filer. MedCom udarbejder et XSLT-skema, som skal anvendes ifm. konvertering. Skemaet stilles til rådighed for VANS og øvrige aktører, som ønsker at varetage konvertering mellem OIOXML og HL7 FHIR.

MedComs styregruppe afgør, hvornår der skal lukkes ned for konverteringsløsningen.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Relaterede nyheder

Nyhed
Nødvendig opdatering af den nye korrespondancemeddelelse forskyder implementeringsdato
12. april 2024
Modernisering
Opdatering på version 3.0.0 af Korrespondancemeddelelsen
6. oktober 2023
Nyhed
Ny version af Korrespondancemeddelelsen (v. 3.0.0)
25. september 2023
Nyhed
Kommende ændring til Korrespondancemeddelelsen (v. 2.1.0)
4. juli 2023
Webinar
Opfølgning på webinar om ny korrespondancemeddelelse d. 27. april 2023
2. maj 2023
Nyhed
Standarddokumentation for korrespondancemeddelelsen i FHIR-format er opdateret og publiceret i version 2.1.0
14. april 2023

Kontakt

Portrætfoto af Kirsten Ravn Christiansen

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam