Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Standarddokumentation for korrespondancemeddelelsen i FHIR-format er opdateret og publiceret i version 2.1.0

14. april 2023 · 3 minutter

Den tekniske og sundhedsfaglige dokumentation for korrespondancemeddelelsen, herunder testmateriale som use cases og testprotokoller, er præciseret og tilgængelig på MedComs hjemmeside for standarddokumentation.

Siden lanceringen af den første version af FHIR-standarden for korrespondancemeddelelse (eng: CareCommunication) har MedCom kvalitetssikret dokumentationen for standarden. På baggrund af nye input og kommentarer fra bl.a. leverandører og sundhedsfaglige brugerrepræsentanter er yderligere præcisering af standarddokumentationen gennemført i februar – marts 2023. Det har resulteret i et versionsløft af korrespondancemeddelelsen og dertilhørende dokumentation, som nu er publiceret i version 2.1.0.

De overordnede ændringer drejer sig om:

  • Anbefaling om brugen af foruddefinerede annulleringstekster
  • Opblødning af krav om at understøtte formatering via markup language: xhtml
  • Opblødning af krav om medsendelse af forfatterinformationer på bilag
  • Præcisering og uddybning af use cases og sundhedsfaglige retningslinjer for anvendelse

Testprotokoller for afsendelse og modtagelse af korrespondancemeddelelsen er færdiggjorte og tilgængelige på dansk. Oversættelse til engelsk følger.

Den tekniske og sundhedsfaglige dokumentation tilgås på MedComs hjemmeside for standarddokumentation, hvor links til use cases samt testprotokoller ligeledes er tilgængelige.

Den tekniske dokumentation kan også tilgås via direkte link til Implementation Guides (IG’er).

Tidsplan

Version 2.1.0 er stabil, og det vil være denne version, som systemerne testes op imod forud for idriftsættelse af korrespondancemeddelelsen.

Tidsplanen er udarbejdet efter trinvis idriftsættelse, dvs. at kommuner og lægepraksis, LPS- og EOJ-systemer, går i drift med den nye korrespondancemeddelelse d. 1. november 2024. Dernæst går regioner, EPJ-systemer samt øvrige anvendere så som socialfaglige systemer, specialsystemer, apoteker, fysioterapeuter, kiropraktorer m.m., herunder også DNHF og EDI-portalen, i drift d. 1. december 2025.

Korrespondancemeddelelsen erstatter, på sigt, den nuværende korrespondancemeddelelse XDIS91, hvilket betyder, at alle brugere af den nuværende korrespondancemeddelelse skal implementere og ibrugtage den nye FHIR-standard for korrespondancemeddelelse. Der vil være en overgangsperiode, hvor sameksistensen af den eksisterende korrespondancemeddelelse XDIS91 og den nye korrespondancemeddelelse skal fungere. MedCom er i dialog med VANS-leverandører om en konverteringsløsning, som muliggør konvertering fra det nye format, FHIR, til det eksisterende format, OIOXML, samt fra OIOXML til FHIR – både med og uden vedhæftede filer. MedComs styregruppe beslutter, hvor længe konverteringsløsningen skal være tilgængelig.

Teknisk webinar om den nye version af korrespondancemeddelelsens standarddokumentation

Ifm. ovenstående, afholder vi et webinar d. 27. april 2023 med fokus på korrespondancemeddelelsens standarddokumentation, hvor bl.a. ændringer og præciseringer i den tekniske såvel som den sundhedsfaglige dokumentation præsenteres. Derudover vil der ske en gennemgang af placeringen af den tekniske dokumentation omfattende Implementation Guides (IG) i MedComs FHIR-standarder med udgangspunkt i korrespondancemeddelelsen.

Formålet med gennemgangen er at give en vejledning til læsning af dokumentationen, herunder hvor finder man hvad, i og med, at MedComs dokumentation og udstilling heraf også har gennemgået en modernisering og nu udstilles online via dertil etablerede hjemmesider.

Har du behov for mere generel intro til MedComs FHIR-standarder, kan du tilgå MedComs landingpage, hvor der også er intro for ”New to FHIR”.

Webinaret er fra kl. 12.30-14.45, og er til dig, der er it-leverandør, udvikler eller implementeringsansvarlig for den tekniske del, projektleder eller bare interesseret i MedComs standarddokumentation for den nye korrespondancemeddelelse.

Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, men vil gerne høre, hvad der bliver sagt? Så tilmeld dig alligevel. Vi optager nemlig webinaret og sender efterfølgende ud til alle deltagere, så du kan se det on demand. 

Har du spørgsmål? Så kontakt

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Kirsten Ravn Christiansen

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam