Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

Opdatering på version 3.0.0 af Korrespondancemeddelelsen

6. oktober 2023 · Læsetid: 2 minutter

Korrespondancemeddelelsen

Der er foretaget en præcisering for at forenkle flow ifm. besvarelse af en korrespondance med bilag. Samtidig har vi lavet en ændring ved at tilføje ID på meddelelsessegment i den nye korrespondancemeddelelse:

  • Vedhæftede filer skal ikke automatisk medsendes ved besvarelse. I stedet vil MedCom sørge for at tjekke, som en del af test og certificering, at systemerne indlæser, gemmer og tjekker ID på bilag.
  • Der bliver tilføjet ID på hvert meddelelsessegment, som også skal medsendes og modtages af systemerne. I den forbindelse fastholder MedCom kravet om, at meddelelsessegmenter, som indeholder meddelelsestekst, altid skal medsendes i kommunikationen. Dette er med henblik på fremtidssikring samt sikre minimumsunderstøttelse i systemerne.

Ovenstående medfører en ny version (3.0.0) af den nye Korrespondancemeddelelse / CareCommunication, med release d. 5. oktober 2023. Testprotokoller og testmateriale vil være opdateret ultimo oktober 2023.

Herunder finder du:

Standarden låses

Vi har medtaget ovenstående ændringer for at højne kvaliteten i korrespondancemeddelelsen, og standarden låses i den nye version (3.0.0). Nye ændringsforslag vil således skulle behandles i MedComs styregruppe, medmindre der opstår kritiske fejl eller behov.

Tidsplan for implementering

Tidsplanen fastholdes:

– drift fra november 2024 for kommuner og praksislæger samt interesserede øvrige parter

– drift december 2025 for regioner og øvrige parter

Alle aktører er samtidig velkommen til at starte drift fra november 2024 og fremefter indtil december 2025.

Avanceret brug af annullering, rettelser og videresendelse

Som en del af den øgede kvalitet i den moderniserede infrastruktur og pålidelig meddelelseskommunikation, vil tekniske krav om understøttelse af annullering, rettelser og videresendelse indgå i dialogen ifm. hver enkelt standard, når næste bølge af FHIR-meddelelser skal dokumenteres. Det kan f.eks. være i forbindelse med standarder inden for laboratorie- og henvisningsområdet.

Nogle it-leverandører udvikler derfor annullering, rettelser, videresendelse og evt. formatering i forbindelse med den nye korrespondancemeddelelse, da funktionalitet herom vil kunne genbruges ifm. de næste FHIR-meddelelser.