Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

Ekstra midler til modernisering af MedCom-kommunikationen

4. juli 2024 · Læsetid: 2 minutter

MedCom modtager samlet set 1 million kroner.

Aftalen er en del af den nye digitaliseringsstrategi, som blev indgået den 8. februar 2024 med bred politisk opbakning, og der er i alt afsat 45 millioner kroner til at styrke den digitale infrastruktur i sundhedsvæsenet. Her er MedCom tildelt 1 million kroner over de næste to år.

Hvad betyder de ekstra midler for MedCom?

De ekstra midler er øremærket til at støtte moderniseringen af to centrale standarder og de første i FHIR-formatet: korrespondancemeddelelsen og advis om sygehusophold.

Specifikt vil MedCom bruge midlerne til at:

  • Udvikle en central konverteringskomponent. Dette vil lette overgangen fra OIOXML til FHIR og omvendt, hvilket sikrer, at de første der implementerer FHIR, kan gøre det hurtigt og effektivt.
  • Forbedre den teknologiske infrastruktur. Investeringerne vil gå til grundlæggende it-systemer, som er nødvendige for at understøtte moderniseringen af meddelelsesstandarderne.

Status på de to centrale standarder – og hvad bringer fremtiden?  

Vi er allerede langt med moderniseringen af de to første standarder:

Advis om sygehusophold-standarden blev sluppet løs og idriftsat i maj måned, og senere på året overgår de resterende regioner og kommuner til den nye FHIR-standard. Læs mere om idriftsættelsen her og få mere information om projektet her.  

Den nye korrespondancemeddelelse kommer i drift fra d. 31. maj 2025, hvor frontløberne blandt de lægefaglige systemer og kommunale EOJ-systemer begynder at anvende den nye korrespondancemeddelelse.

I løbet af 2025-26 følger de regionale systemer og øvrige aktører. Den 28. juni 2024 blev en ny version af korrespondancemeddelelsen releaset.

Vi planlægger derudover at afholde webinarer om implementering af korrespondancemeddelelsen for udviklere d. 1. oktober 2024 samt introduktion til FHIR d. 4. oktober 2024. Indtil da kan du holde dig opdateret på projektet her.

Da moderniseringen allerede er langt for begge standarder, vil de ekstra midler til regioner, kommuner og praksissektor hjælpe med at dække efterfølgende lokale udgifter og organisatorisk implementering.