Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Roadmap for moderniseringen er klar

27. juni 2024 · Læsetid: 3 minutter

Det såkaldte FHIR-roadmap – omlægningen og prioriteringen af MedComs standarder til HL7 FHIR – er nu klar og udgivet som rapport.

To lokationer: 1) Fra EDIFACT og OIOXML til 2) HL7 FHIR. Dertil tekst: "FHIR-roadmap version 1.0."

Et roadmap for moderniseringen

FHIR-roadmappet har fungeret som et analyseprojekt i 2023-24, hvor MedCom har haft dialog med vores mange interessenter for til sidst at præsentere det samlede arbejde i et roadmap.

Ambitionen med roadmappet har været at give konklusioner og anbefalinger om, i hvilken takt man bør omlægge MedComs standardkatalog til FHIR, herunder hvor man med fordel ændrer på datadelingsparadigme i forbindelse med moderniseringen.

En fastlæggelse af bølgeplan for det samlede MedCom-standardkatalog er dog svært uforudsigeligt, da der er mange faktorer, der påvirker den optimale rækkefølge.

Vores oprindelige forslag til rækkefølgen var valgt ud fra en vurdering af, hvor de forretningsmæssige behov var størst, men andre faktorer som udbud, ressourcer, finansiering og årshjul i sundhedsvæsenets sektorer må også tages i betragtning.

Derfor er konklusionen nu, at moderniseringen udføres i den takt som parterne melder ind.

Med afsæt i FHIR-roadmappets konklusioner, kan vi nu påbegynde dialogen om, hvordan de næste skridt skal tages. Og her starter vi med en analyse af henvisningsflowet.

Behov for kortsigtede løsninger

Parallelt med de langsigtede moderniseringstiltag, som FHIR-roadmappet omhandler, er der på den kortere bane også behov for at tage stilling til håndtering af sundhedsfaglige behov for ændringer i hhv. MedComs laboratoriestandarder og for sygehus-kommune-kommunikationen.

Standarderne anvendes dagligt i hele landet, men halter indholdsmæssigt i stigende grad efter de sundhedsfaglige behov for tværsektoriel dataudveksling. Og det udhuler standardernes værdi i den daglige drift af det samarbejdende sundhedsvæsen, herunder den digitale understøttelse af patientsikker ansvarsoverdragelse.

Hvis migreringsplanen for omlægning til FHIR-meddelelser trækker ud, kan de aktuelle forretningsmæssige behov for indholdsmæssige justeringer af laboratoriestandarder ikke afvente FHIR-modernisering. Vi anbefaler derfor at revidere de eksisterende EDIFACT- og OIOXML-standarder til nye versioner.

Derfor fortsætter MedCom i 2 sideløbende spor:

  1. Drøftelser med Sundhedsjournal 4-projektet, SP-Link-projektet og Columna Axon-projektet om koordinering af den samlede, landsdækkende digitale understøttelse af hjemmepleje-sygehus-samarbejdet.
  2. Igangsættelse af de praktiske forberedelser til den mest påtrængende revidering af de eksisterende EDIFACT- og OIOXML-standarder på laboratorieområdet, med henblik på endelig beslutning i MedComs styregruppe i 2. halvår 2024.