Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Systemforvaltning

Udbud

Som led i MedComs opgave som fællesoffentlig systemforvalter gennemfører MedCom jævnligt udbudsprocesser, da kontrakterne om drift af SDN og VDX er udbudspligtige.

I nedenstående kan du få overblik over aktuelle udbud hos MedCom.

Tidsplaner for aktuelle udbud justeres løbende ved ændringer.

VDX-infrastruktur med licenser, Datacenter og SPOC

MedCom påbegynder i 2023 udbud af VDX-infrastruktur med licenser, Datacenter og SPOC via offentligt EU-udbud med forhandling. 

Overordnet tidsplan:

 • August 2022 – januar 2023: Opstart af udbud med evaluering, proces for strategisk rammesætning og udbudsplan
 • Februar 2023: Godkendelse af foreløbigt udbudsdesign i udbudstyregruppe og MedComs styregruppe
 • April 2023: Gennemførelse af markedsdialog med potentielle bydere
 • Juni 2023: Godkendelse af endeligt udbudsdesign i udbudstyregruppe og MedComs styregruppe
 • Juni – oktober 2023: Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • November 2023: Offentliggørelse af udbud
 • December 2023: Prækvalifikation
 • Februar 2024: Frist for indledende tilbud
 • Februar/marts 2024: Forhandlingsrunder
 • Marts/april 2024: Frist for endeligt tilbud
 • April 2024: Evaluering af tilbud
 • April/maj 2024: Godkendelse af udbuddets resultat i MedComs styregruppe samt tildeling af kontrakt og afholdelse af obligatorisk stand-still periode
 • Maj/juni 2024:Kontraktunderskrivelse
 • Juni/august – december 2024: Implementering af ny kontrakt og transition
 • December 2024: Idriftsættelse

Ved spørgsmål til udbuddet er du velkommen til at skrive til vdx@medcom.dk.   

Organisering af udbud 

Udbuddene for SDN og VDX er organiseret med: 

 • MedComs styregruppe, som træffer beslutning om udbud og tildeling, strategiske valg i udbudsdesignet, investeringer og økonomi forbundet med udbud og drift.
 • Udbudsstyregruppe, som har ansvar for en samlet og koordineret styring og kvalificering af udbudsprocesser hos MedCom. 
 • Projektledelse og projektgruppe med udbudsassistance, udbudsjurist og MedCom 

Brugergrupper og andre relevante fora inddrages desuden i udbudsprocessen i form af fx høringer.