Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Systemforvaltning

Udbud

Som led i MedComs opgave som fællesoffentlig systemforvalter gennemfører MedCom jævnligt udbudsprocesser, da kontrakterne om drift af SDN og VDX er udbudspligtige.

I nedenstående kan du få overblik over aktuelle udbud hos MedCom.

Tidsplaner for aktuelle udbud justeres løbende ved ændringer.

VDX-infrastruktur med licenser, Datacenter og SPOC

MedCom påbegynder i 2023 udbud af VDX-infrastruktur med licenser, Datacenter og SPOC via offentligt EU-udbud med forhandling. 

Overordnet tidsplan:

 • Juni 2023 – oktober 2023: Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • November 2023: Offentliggørelse af udbud
 • Primo januar 2024: Prækvalifikation
 • Primo februar 2024: Frist for indledende tilbud
 • Ultimo februar 2024: Forhandlingsrunder
 • Medio marts 2024: Frist for endeligt tilbud
 • Marts/April 2024: MedComs styregruppe godkender udbuddets resultat, samt tildeling af kontrakt og afholdelse af obligatorisk stand-still periode
 • April/Maj 2024: Kontraktunderskrivelse
 • Maj 2024 – december 2024: Implementering af ny kontrakt og transition
 • December 2024: Idriftsættelse

Ved spørgsmål til udbuddet er du velkommen til at skrive til vdx@medcom.dk.   

Organisering af udbud 

Udbuddene for SDN og VDX er organiseret med: 

 • MedComs styregruppe, som træffer beslutning om udbud og tildeling, strategiske valg i udbudsdesignet, investeringer og økonomi forbundet med udbud og drift.
 • Udbudsstyregruppe, som har ansvar for en samlet og koordineret styring og kvalificering af udbudsprocesser hos MedCom. 
 • Projektledelse og projektgruppe med udbudsassistance, udbudsjurist og MedCom 

Brugergrupper og andre relevante fora inddrages desuden i udbudsprocessen i form af fx høringer.