Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

TDC Erhverv vinder udbud om drift af VDX

6. maj 2024 · Læsetid: 2 minutter

Den 2. maj blev underskriften sat. TDC Erhverv skal fortsætte driften af VDX i samarbejde med underleverandøren Netic A/S. Et samarbejde, MedCom ser frem til.

Fællesbillede MedCom og TDC Erhverv foran MedComs lokaler.

Fra venstre: Peder Illum (MedCom), Jesper Stig Mølbæk Christensen (TDC Erhverv), Lars Hulbæk (MedCom), Jens Jørgensen (TDC Erhverv), Tanja Jusslin (MedCom), Erik Abrahamsen (TDC Erhverv) og Jesper Knudsen (MedCom). Foto: MedCom

Gennem de seneste måneder har MedCom gennemført et offentligt EU-udbud med forhandling om driften af den fællesoffentlige og tværsektorielle infrastruktur VDX. Udbuddet angik drift, service og support af VDX-infrastrukturen, inklusive videolicenser.

Den 2. maj 2024 blev der underskrevet kontrakt med vinderen af udbuddet. Vinderen blev den eksisterende VDX-leverandør TDC Erhverv, som sammen med underleverandøren Netic i de næste 5 år fortsat skal varetage driften af VDX.

VDX blev etableret i 2009 og muliggør, at f.eks. kommuner, regioner, praksislæger og borgere, som ikke har samme videoløsning, kan mødes i et videomøderum.

VDX har med og siden coronapandemien gennemgået en stor udvikling i kapacitet men også teknisk med VDX-API’et, som muliggør integration af VDX i borgerrettede apps samt booking- og fagsystemer i både regioner, kommuner og almen praksis.

Den brede anvendelse af VDX i det danske sundhedsvæsen og i den direkte patient- og borgerkontakt gør, at VDX i øget grad er en kritisk infrastruktur, og som understøtter de politiske målsætninger om at omlægge fysisk fremmøde til digital kontakt, bl.a. via video.

Det betyder også, at der i den nye kontrakt er lagt særlig vægt på sikkerhed, driftsstabilitet, høj kvalitet og en god service. Desuden omfatter den nye kontrakt også driftsplatformen for VDX-API’et, som i stigende grad er blevet driftskritisk for de tilsluttede parters anvendelse af VDX.

MedCom ser frem til det fortsatte samarbejde med TDC Erhverv og Netic om driften af VDX og til at understøtte anvendelsen af video mellem alle brugerne og parterne.

John Henriksen, direktør i TDC Erhverv

Lars Hulbæk, direktør i MedCom

Mere om VDX

Du kan læse mere om VDX og anvendelse her.

VDX-statistik

I nedenstående graf fremgår seneste statistik over udviklingen i anvendelsen af VDX baseret på antal videomøder.