Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

Infrastruktur

VDX består af en videoinfrastruktur og en række støttesystemer. Disse er beskrevet i nedenstående.  

Videoinfrastruktur

VDX anvender en Pexip-videoinfrastruktur – og videokommunikation mod VDX anvender internettet som transportvej. 

Infrastrukturen består af en mængde konferenceservere, som driftes hos VDX-leverandøren i eget dansk Datacenter. Via en centralt placeret Pexip-managementnode styres konferenceservere ift. licensforbrug og kapacitet. 

Pexip leverer integration mellem primært traditionelt videokonferenceudstyr som f.eks. Cisco/Polycom m.fl. og Microsoft Lync/S4B gennem anvendelse af flerpartsmøderum, gateway-funktionalitet mellem videoprotokoller samt mulighed for registrering af endepunkter og software-klienter. 

VDX Management

VDX Management anvendes til administration af faste møderum, brugere og grupper – samt branding af egne møderum (både faste og engangsmøderum). 

VDX Management stiller desuden statistik og log til rådighed for den tilsluttede part over egne videokald samt kvaliteten af videoforbindelsen for det enkelte videomøde – både den lokale og den centrale forbindelseskvalitet. Dette gælder for både afholdte og igangværende møder. 

Kun lokale administratorer af VDX har adgang til VDX Management, som findes på vconf.dk/management

VDX API

Som del af VDX stilles et API til rådighed, som gør det muligt for den tilsluttede part at integrere administration og booking af engangs-møderum i VDX i egne fagsystemer – samt selv at udvikle egne brugerflader og løsninger fxmobile eller desktop-applikationer og apps. 

Som standard udbyder VDX-API’et en simpel mini-klient for ’gæsteadgang’ til videomøder, som fx finder anvendelse, når der sendes mødelink ud til patienter/borgere.  

API-dokumentation og brugervejledning til mini-klienten kan findes under VDX-vejledninger om API.

VDX Booking

Hvis den tilsluttede part ikke har mulighed for at udvikle integration til VDX-API’et, stilles i VDX en brugerflade til rådighed for booking af videomøder. 

VDX Booking anvendes således til at planlægge engangs-videomøder samt til styring af bookingskabeloner. I VDX Booking findes også funktion til at oprette og udsende invitation til et engangsmøde via SMS.

Adgange til VDX Booking styres gennem VDX Management. 

Brugervejledning til VDX Booking findes under VDX-vejledninger. 

Integration til lokal brugerstyring

I VDX Management og VDX Booking er der mulighed for, at den tilsluttede part integrerer til egne lokale brugerstyringssystemer – fx gennem ADFS eller Kombit

Vejledninger

Du kan finde tekniske vejledninger om bl.a. forudsætninger for brug af VDX og IP-adresser for vedligehold af firewall-regler – samt generelle vejledninger om test af videoforbindelse til VDX, gode råd om videokonference og brugervejledning til VDX-videoopkald via browser her.