Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

VDX booking


Møder, indstillinger og SMS’er

Når du er logget ind

Når du er logget ind, viser startsiden dine aftaler på det tidspunkt, du logger ind, og resten af dagens aftaler – altså dagens aftaler. Log ind på VDX Booking her.

I venstre side af nedenstående billede, finder du menuen, som indeholder sidens funktioner.

VDX booking forsiden med menuen som er beskrevet nedenunder.

Mit overblik

Mit overblik er siden, hvor du hurtigt kan se, hvilke møder du har i dag.

Siden har desuden 2 knapper, som giver dig henholdsvis en liste over alle fremtidige møder – og mulighed for at booke nye møder.

Disse knapper er specielt anvendelige ved brug af mobile enheder.

Ved at klikke på et af de viste møder, kan du se detaljerne for mødet.

Mødeoversigten opdaterer automatisk indholdet hvert 15. sekund.

Når der er aktive deltagere i mødet vil, dette vises med et antal af deltagere på mødet.

Et vist møde, hvor deltager antal står oppe i højre hjørne. Her er information som tiden, møde navn og beskrivelse.

Mine møder

Her kan du se en oversigt over alle de møder, som du er mødeleder for.

Listen er sorteret med næstkommende møde øverst.

Ved at klikke på et af de viste møder, kan du se detaljerne for mødet.

Mine møder, hvor der kan ses dato og tid, hvem det er oprettet af og antal deltagere. Du kan søge efter et møde i øverste felt.

Mødeoversigten opdaterer automatisk indholdet hvert 15. sekund.

Når der er aktive deltagere i mødet vil dette vises med et antal af deltagere på mødet.

Mødestatus

Et møde kan have flere status, som vises over mødet.

Mødestatus

StatusFunktioner
Fejl i oprettelse af mødetHvis der er opstået en fejl under oprettelse af mødet, vil denne besked fremkomme. Sker dette, skal man kontakte den systemansvarlige.
Mødet er afsluttetMødet får denne status, når mødet er afsluttet. Dette sker som regel, når sluttiden overskrides. Mødet bliver slettet fra videoserveren, og er ikke længere tilgængeligt.
Mødet er i gangMødet får denne status, når mødet er blevet oprettet på videoserveren. Når mødet har denne status, er møderummet tilgængeligt via den pågældende møde URL.

Når en status angives af systemet, vil mødet blive låst. Dette angives med et hængelås-ikon til venstre for statusbeskrivelsen. Mødet kan herefter ikke redigeres.

Datoafgrænsning

Som standard viser liste dags dato + 3 mdr. Man har mulighed for at ændre datoen og gå frem eller tilbage i tiden ved at benytte datovælgerne i toppen.

Felter hvor man kan ændre dato på mødet er vist under Mine møder.

Andres møder

Dette gælder for rettighed: meeting-planner, meeting admin.

På denne side kan du se en oversigt over de møder, som du har booket for andre i din organisation.

Listen er sorteret med næstkommende møde øverst.

Siden fungerer på samme måde som Mine møder- dog med den undtagelse, at mødeoversigten her viser, hvem mødet er booket ‘på vegne af’.

Andres møder siden, hvor du kan se tid, dato, navn, beskrivelse og hvem mødet er på vegn af.

Mødeoversigten opdaterer automatisk indholdet hvert 15. sekund.

Når der er aktive deltagere i mødet vil dette vises med et antal af deltagere på mødet.

Book møde

På denne side, som ses på billedet, kan du booke et møderum.

Book et nyt møde. Alle felter er beskrevet i nedenstående tabel.

Er du er logget ind med rettigheder til at kunne oprette møder på vegne af andre, vil der være et felt til indtastning af mødeleder.

Felter for møde bookning

FeltVærdiPåkrævet
MødelederUdfyld dette felt med en e-mailadresse på den person, som du vil oprette et møde ‘på vegne af’. Udfylder du ikke feltet, vil mødet blive oprettet til dig selv.Nej
EmneGiv dit møde et emne, så du kan finde det igen i oversigten. Dette er kun til identifikation af mødet.Ja
BeskrivelseGiv dit møde en god beskrivelse, som du kan sende med ud til deltagerne.Nej
ProjektkodeProjektkoderNej
MødedatoAngiv datoen for, hvornår mødet skal afholdes. Dette bruges til at oprette og nedlægge møderummet på videoserveren. Så det er vigtigt, at denne er korrekt opsat.Ja
Start og slut dato/tidAngiv tidspunktet for, hvornår mødet skal starte og slutte. Dette bruges til at oprette og nedlægge møderummet på videoserveren. Så det er vigtigt, at denne er korrekt opsat.
Starttiden skal minimum være nu – og sluttiden skal mindst være 5 minutter efter starttiden.
Ja

Den blå “Vælg” knap viser en liste med projektkoder, som man kan vælge. Denne liste kommer frem ved at klikke på den.

Projektkode oversigt med en projektkode værdi og en beskrivelse. Tryk på vælg for at vælge den projektkode.

Straksmøde

Straksmøder kan oprettes, når der er behov for at have et møde snarest muligt.

Når man opretter et straksmøde, antages nogle ting, så som tidspunktet, som bliver baseret på indstillingerne, som er sat under Mine brugerinformationer

Emnet vil også blive sat automatisk som “Straksmøde (HHmm)”. (Bemærk: “HHmm” vil blive erstattet med det aktuelle tidspunkt i timetal og minuttal.)

Mine indstillinger

På denne side kan du justere på brugerfladen og indholdet for din egen bruger eller brugere i din organisation.

Funktionerne på denne side er bestemt af dine rettigheder.

SMS Video

Dette gælder for rettighed: meeting-user, meeting-planer, meeting-admin.

Der er mulighed for at afholde engangsmøder via SMS fra VDX Booking.

Forsiden for SMS Video siden. Den side er flyttet og du skal klippe på den lyseblå knap for at komme til den rigtige side.

Du vil efter denne side blive viderestillet til SMSVideo app’en.

Der kan afholdes 2 typer SMS videomøder:

  • Envejs-video: Her kan værten kun se gæstens video, og gæsten kan ikke se eller høre værten (Envejs-video virker også i Citrix)
  • Møde: Her kan både vært og gæsten se og høre hinanden. Det vil sige, at det virker som et traditionelt videomøde.

Ved klik på en af videotyperne bliver man mødt af en side, hvor værten skal indtaste gæstens mobilnummer. Ved klik på “Start video”/”Start videosamtale” sendes SMS til gæsten, og videomødet starter på værtens computer.

Indtast mobilnummer for SMS Envejs-video Drift og tryk Start video nederest.

Envejs-video

Brugerfladen for værten i envejs-video har 4 knapper:

  • Afslut: Afslutter videomødet og vender tilbage til start
  • Lås møderum: Giver mulighed for at låse møderummet
  • Del indhold: Giver mulighed for at dele indhold med gæsten f.eks. skærm eller dokumenter
  • Deltagere: Viser eller fjerner listen med deltagere i venstre hjørne
Opkaldsbrugerflade. Alle knapperne bliver beskrevet over billedet.

Møde

Når mobilnummeret indtastes før mødestart, kan der tilføjes flere deltagere ved at trykke på knappen “Tilføj flere”.

Brugerfladen for værten i tovejs-video har 4 knapper:

  • Tænd/sluk mikrofon: Skift mellem tænd og sluk mikrofon
  • Afslut samtale: Afslutter videomødet og vender tilbage til start
  • Del indhold: Giver mulighed for at dele indhold med gæsten f.eks. skærm eller dokumenter
  • Indstillinger: Vælg dine medieenheder: mikrofon, kamera og højtaler

Yderligere har brugerfladen også en ’selvvisning’ i øverste venstre hjørne.

Mødebrugerflade. Alle knapperne bliver beskrevet over billedet.

Rettigheder

VDX Video-booking kræver, at brugeren er tildelt rettigheder, der afspejler brugerens funktionalitetsbehov.

Rettigheder

RettighedFunktioner
meeting-userBrugeren kan oprette, ændre og se møder for sig selv, samt til nedenstående indstillinger.
Mine brugerinformationer, Mine besked-skabeloner
meeting-plannerBrugeren kan oprette, ændre og se møder for sig selv og på vegne af andre i samme organisation, samt til nedenstående indstillinger.
Mine brugerinformationer, Mine besked-skabeloner, Mine kontakter
meeting-adminBrugeren kan oprette, ændre og se møder for sig selv og for andre i samme organisation, samt til nedenstående indstillinger.
Mine brugerinformationer, Mine besked-skabeloner, Mine kontakter, Sidedesign

Find andre brugervejledninger om