Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

Drift og servicemål

Servicemål

I nedenstående fremgår servicemål for VDX ud fra en overordnet beskrivelse.

Tilgængelighed

Servicemål for de centrale videokomponenter er 99,5 % oppetid i driftstiden – dvs. 24/7 og alle dage mellem 00.00 og 24.00.

Reaktions- og afhjælpningsmidler

  • P1-sager for kritiske fejl: Reaktionstid er 30 minutter, og løsningstid er 4 timer
  • P2-sager for alvorlige fejl: Reaktionstid er 30 minutter, og løsningstid er 8 timer
  • P3-sager for mindre alvorlige fejl: Reaktionstid er 60 minutter, og løsningstid er 24 timer
  • P4-sager for kosmetiske fejl: Reaktionstid er 3 arbejdsdage. Løsningstid aftales mellem parterne

Supporthenvendelser

Servicemål for afklaring af formål for en supporthenvendelse, herunder dens forventede løsningstid er inden for 60 minutter

Supporthenvendelser er henvendelser, som ikke er klassificeret som P1 – P4-fejl.

Kvalitet på datalinjer

  • Båndbredde: Minimum 80 % af den givne båndbredde
  • Latency: Maksimalt 20 ms.
  • Pakketab: Maksimalt 0,01 %
  • Jitter: Maksimalt 6 ms.

Driftsrapporter

Nuuday (TDC NetDesign) udarbejder månedligt en driftsrapport i forhold til de aftalte servicemål.

Driftsstatus og monitorering

Via følgende link har du mulighed for at følge driftsstatus for VDX og VDX-API’et.

Via følgende link har du mulighed for at se månedlig ledelsesrapportering på drift og anvendelse (pdf)

Servicevinduer

Der er ingen faste servicevinduer.  

Varsling af servicevinduer sker gennem driftsmeddelelser til de tilsluttede parter. Dette sker normalt 14 dage før servicevinduet.

Hvis servicevinduet skyldes afhjælpning af et akut problem (fx patch af zero-day-exploit), vil parterne blive orienteret hurtigst muligt.

Support

Via følgende link kan du finde information og kontaktoplysninger ved behov for support.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Peder Illum

Peder Illum

Chefkonsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Jesper Søderberg Knudsen

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Per Abildgaard

Per Abildgaard

Konsulent

Systemforvaltning