Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

Support

Behov for hjælp

I nedenstående kan du læse om, hvor du kan få hjælp, hvad du selv kan gøre, og hvem der kan få hjælp i relation til VDX. Hovedprincippet er, at 1. level-support og brugersupport håndteres lokalt.

Hvad kan du selv gøre?

Brugere, der oplever problemer med VDX, kan med fordel fejlsøge lokalt og med hjælp fra lokal it-afdeling/support i kommuner, regioner og stat.

Baggrunden er, at fejl i forbindelse med VDX kan opstå forskellige steder: 

 • Lokalt hvis video- og lydudstyr ikke virker eller hvis der er generelle brugerspørgsmål om video
 • Hos en udbyder af løsninger med integration til VDX. Det kan fx være apps som MinLæge, Kontakt Læge, MitSygehus
 • Hos leverandøren af VDX-videoinfrastrukturen

Værktøjer til fejlsøgning

Vi har her samlet nogle værktøjer for hjælp til fejlsøgning: 

 • Driftsstatus: På VDX-driftsstatussiden kan du se driftsstatus for både VDX-videoinfrastrukturen samt de væsentligste API-services og webapps
 • Forbindelseskvalitet: I VDX Management kan du få hjælp til at vurdere kvaliteten af forbindelsen for både igangværende og afholdte videomøder. Kvaliteten dækker både den lokale og den centrale forbindelseskvalitet (kræver login og kun lokale VDX-administratorer har adgang)

Herudover kan du her finde generelle vejledninger til:  

 • Tekniske forudsætninger: For at bruge VDX skal visse tekniske forudsætninger være opfyldt – bl.a. ift. portkrav og browsere  
 • Test af videoforbindelse til VDX
 • VDX-booking, adgang til VDX-møderum via telefon, videoopkald via browser
 • Det gode videomøde

Second level-support

Hvis den lokale it-afdeling/support ikke kan finde fejlen og løse problemet, kan VDX-leverandøren kontaktes.

Det kan eksempelvis dreje sig om fejlfinding ved og problemer med: 

 • Møderummet svarer ikke
 • Der er serverfejl
 • Der er problemer, som ikke umiddelbart kan udbedres lokalt
 • Problemer med integration til VDX-API

Second level support-henvendelser skal ske til:

Nuuday / TDC Erhverv
Døgnbemandet SPOC
Mail: medcom@tdc.dk 

Telefon: 4435 8008

OBS. Ved hændelser eller nedbrud af akut karakter skal henvendelsen til VDX-leverandøren via mail altid følges op med et telefonopkald.  

Ved enhver henvendelse til support skal ’VDX’ og det eventuelt tildelte sagsnummer oplyses som reference.

Behov for anden hjælp?

Systemforvaltning af VDX varetages af MedCom. Hvis du derfor har behov for anden hjælp eksempelvis i forbindelse med tilslutning til VDX – eller har spørgsmål til VDX, er du velkommen til at rette henvendelse til:

MedCom
Mandag–torsdag kl. 9.00–15.45 og fredag kl. 9.00-14.00
Tlf. 6543 2030

Mail: vdx@medcom.dk  

Læs mere om VDX

Læs mere om tilslutning til VDX

Indrapportering af sikkerhedshændelse

Hvis du opdager en hændelse, som du mener, er en sikkerhedshændelse relevant for VDX – eksempelvis nedbrud, cyberangreb, skadelig kode, skadelige fejl i programmer eller lignende, skal du rapportere den til følgende e-mailadresse: vdx@medcom.dk.

Hvis du mener, at hændelsen har akut karakter, skal du straks kontakte driftsleverandøren eller MedComs systemforvaltningsteam telefonisk.