Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

VDX-brugergruppe

VDX-brugergruppen består af:

  • En repræsentant fra hver region
  • Op til 5 kommunale repræsentanter
  • En repræsentant fra PLO (udpeget af PLO)
  • En repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen
  • En repræsentation fra sundhed.dk

Driftsleverandøren for VDX inviteres til at deltage i brugergruppens møder efter behov.

Formålet med VDX-brugergruppen er i praksis at fungere som repræsentant for forretningen i systemforvaltningen af VDX.

Brugergruppen har til opgave at følge driften tæt og sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling – herunder rådgive forretningsstyregruppen (MedComs styregruppe) i forhold til at udøve hensigtsmæssig forvaltning af VDX.

Brugergruppen refererer til MedComs styregruppe og er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI).

Kommissoriet for VDX-brugergruppen (pdf).

Se også

Kontaktperson

Portrætfoto af Lone Høiberg

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltning