Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Pakkehenvisninger

Opdateret 28. april 2023

Funktionen pakkehenvisning/dynamisk henvisning er indført i de fleste lægesystemer. Alt efter lægesystem kaldes funktionen enten pakkehenvisning eller dynamisk henvisning, men det er samme funktion.

Formålet med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning er at lette arbejdsgangen for den praktiserende læge samt sikre en hurtigere visitationsproces på sygehuset, idet funktionen også indeholder et opdateret kartotek over modtagere af henvisningen – så henvisningen altid når frem til rette modtager.

Pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning blev udviklet til kræft- og hjertepakker, og kan nu også bruges:

  • som almindelig henvisning (generel henvisning)
  • til billeddiagnostik
  • til sundhedstilbud og akutfunktion i kommunerne
  • og fortsat til kræft- og hjertepakker

En pakkehenvisning/dynamisk henvisning fungerer som en almindelig henvisning med skrivefelter, som det kendes fra “den gode henvisning”, men der er tilføjet:

  • Et specifikt adressekartotek (med udgangspunkt i SOR), således at det sikres, at henvisningen kommer frem til rette modtager
  • Link til relevant forløbsbeskrivelse på sundhed.dk
  • Link til evt. patientinformation
  • Kontaktinformation (fx tlf.nr.) til den afdeling, man henviser til
  • Fraser i skrivefelterne som hjælp og vejledning til at skrive det rette i henvisningen.

Fraserne optræder kun, hvis der er enighed mellem PKO og regionen/Sundhedsstyrelsen om disse.

Hvis der er behov for at vedlægge bilag (pdf- og jpg-filer), kan man også gøre det med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning.

Fremover vil der også være mulighed for at sende en pakkehenvisning/dynamisk henvisning til de små private institutioner, fx hospice, da de nemmere kan koble sig på denne henvisningstype.

Lægesystemerne har opbygget pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning på forskellig måde i systemerne.

Projektet indeholder

Hjælp, hotline

Henvisningstabellen

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam