Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Dynamiske henvisninger til kommunen

Opdateret 3. marts 2023

Projektet indeholder

Overblik

Henvisning til kommunale akutfunktioner

Dynamiske henvisninger til kommunen

Vejledninger lægesystemer

Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud

Illustration af henvisningshotellet


Alle elektroniske henvisninger i sundhedsvæsenet passerer gennem henvisningshotellet. 

Alle kommuner præsenterer deres forebyggelsestilbud via sundhed.dk. Nogle kommuner viser også de kommunale forebyggelsestilbud via regionale portaler.

Dynamisk henvisning til kommunens forebyggelsestilbud

Lægen henviser til en afklarende samtale, men kan vælge et specifikt forebyggelsestilbud. Kommunen kontakter borgeren efterfølgende, hvor de sammen vurderer hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte borger.

En dynamisk henvisning hjælper med:

  • At finde lokationsnummeret til borgerens kommune
  • Et link til sundhedstilbuddene på sundhed.dk
  • Forudfyldte fraser/ordlyd i feltet for kliniske oplysninger

Fraserne i den dynamiske henvisning til kommunens forebyggelsestilbud indsættes i standardens felt for kliniske oplysninger:

  • Afklarende samtale (sæt X)
  • Specifikt forebyggelsestilbud (skriv hvilket)
  • Kort anamnese
  • Evt. praktiske forhold (transport, tolk, hjælpemidler mv.)
Dynamisk kommunehenvisning

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam