Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud

Opdateret 4. oktober 2023

Projektet indeholder

Overblik

Henvisning til kommunale akutfunktioner

Dynamiske henvisninger til kommunen

Vejledninger lægesystemer

Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud

Baggrund

Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2016 nye anbefalinger angående henvisning til kommunal forebyggelse med henblik på at gøre henvisningerne enklere.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger indebærer, at praktiserende læger og sygehuslæger skal henvise borgeren til en afklarende samtale i kommunen. Her skal kommune og borger sammen vurdere, hvilke forebyggelsestilbud borgeren har behov for. Lægen har stadig mulighed for at henvise til et specifikt forebyggelsestilbud. På denne måde kommer borgeren let til det rette forebyggelsestilbud. Samtidig undgås de situationer, hvor borgeren grundet manglende kontakt ikke kommer i gang med forebyggelsestilbuddet.

Den tekniske løsning til kommunens forebyggelsestilbud

MedCom har dokumenteret en henvisningsstandard XREF15 og et afslutningsnotat XDIS15. Begge standarder er målrettet en enkel og kortfattet kommunikation til og fra kommunens forebyggelsestilbud.

Alle henvisninger til kommunens forebyggelsestilbud kommer via Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF), som er testet og certificeret til XREF15.

XREF15 og XDIS15 har været i drift siden 2. januar 2019 for praktiserende læger og kommuner. De regionale it-systemer har udviklet/udvikler i forskellige tempi:

  • Region Nordjylland har været i drift siden marts 2022, hvor de er overgået til nyt EPJ-system. Forud herfor har de siden 2. januar 2019 kunnet henvise via REFHOST/DNHF.
  • Region Hovedstaden og Region Sjælland har været i drift siden december 2019.
  • Region Midtjylland har været i drift siden januar 2021.
  • Region Syddanmark implementerer standarderne efter overgang til nyt EPJ-system (forventet 26. februar 2023).

Den dynamiske henvisning

MedCom har udarbejdet en dynamisk henvisning til kommunens forebyggelsesområde, som er navngivet:

  • Kommune Forebyggelse
Kommunal forebyggelse

(Fordele ved dynamisk henvisning til kommunale forebyggelsestilbud) 

Lægepraksissystemernes dynamiske henvisning ”Kommune Forebyggelse” knytter sig til standarden XREF15.

Læs mere om den dynamiske henvisning til kommunen.

Læs mere om generel pakkehenvisning/dynamisk henvisning.
 

Hvem kan henvise til forebyggelsestilbud og hvem modtager afslutningsnotat?

Både praktiserende læger og sygehuslæger kan henvise patienter til en afklarende samtale eller et specifikt forebyggelsestilbud i kommunen. Borgere kan også selv at henvende sig til kommunen.

Den praktiserende læge modtager et afslutningsnotat fra kommunen, når borgerens forløb er afsluttet. Sygehuslægen modtager kun afslutningsnotatet, hvis de har skrevet sig på som kopimodtager i henvisningen.

Henvisning til andre kommunale områder

Mulighed for henvisning til andre kommunale områder er efterspurgt, hvorfor det er besluttet at udvide XREF15 med overskriftsfelt, hvorved det bliver muligt for kommunerne at sortere på indkomne henvisninger på overskriftsniveau. Det er samtidig besluttet, at ny version af henvisningen + tilhørende afslutningsnotat bliver udviklet i FHIR. Disse indgår i MedComs samlede tidsplan for modernisering af standarder. Tidsramme er endnu ikke vedtaget.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina Møller Lorenzen

Karina Møller Lorenzen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam