Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Henvisning til kommunale akutfunktioner

Opdateret 3. marts 2023

Projektet indeholder

Overblik

Henvisning til kommunale akutfunktioner

Dynamiske henvisninger til kommunen

Vejledninger lægesystemer

Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud

Baggrund

På baggrund af publiceringen af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen i 2017, har MedCom udarbejdet en teknisk løsning for henvisning til kommunernes akutfunktioner, som skal understøtte en effektiv og hensigtsmæssig kommunikation mellem akutfunktioner og deres samarbejdspartnere. Den tekniske løsning for henvisning til kommunale akutfunktioner ligner løsningen til kommunernes forebyggelsestilbud.

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder omfatter krav og anbefalinger til indholdet i og tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen samt til samarbejdet mellem kommune, sygehuse og almen praksis, herunder også lægevagten. Kvalitetsstandarderne har dermed til formål at understøtte kvaliteten i de indsatser, der leveres af akutfunktionerne samt kvaliteten i det tværgående samarbejde med fokus på ensartet og gennemsigtig dokumentation.

De kommunale akutfunktioner findes på Sundhed.dk sammen med sundhedstilbud.

Den tekniske løsning 

MedCom har dokumenteret og udarbejdet et testværktøj til en ny standard: ”Den gode henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)”, som benyttes ved henvisning til kommunens akutfunktion, og ”Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22)”, som benyttes, når borgeren afslutter et akutforløb i kommunen.

Derudover er der udarbejdet en dynamisk henvisning, som knytter sig til XREF22 og gør det let for den henvisende læge at finde det rigtige lokationsnummer og medtage den relevante information i henvisningen til kommunen. På denne måde mindskes risikoen for fejl og misforståelser mellem parterne, og der sikres ensartet dokumentation. En henvisning til akutfunktionen skal fortsat altid forudgås af et telefonopkald.

Alle praktiserende læger kan sende en dynamisk henvisning.

Læs mere om den dynamiske henvisning til kommunen.

Læs mere om generel pakkehenvisning/dynamisk henvisning.

Den digitale henvisning hjælper kommunens akutfunktion med:

  • Levering af henvisning til korrekt modtager, hvis praksislægen benytter sit dynamiske henvisningsmodul
  • Henvisning kommer korrekt ind i systemet
  • Ensartede og relevante oplysninger om borgeren

Både lægepraksissystemerne og kommunernes omsorgssystemer har udviklet den tekniske løsning i løbet af 2020, hvilket betyder, at standarderne til kommunale akutfunktioner har været i drift siden ultimo 2020 imellem lægepraksis og kommuner. 

De regionale IT-systemer udvikler i forskellige tempi og vil først senere gå i drift jf. tidsplanen

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina Møller Lorenzen

Karina Møller Lorenzen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam