Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

Henvisning til kommunale akutfunktioner

Nedenfor optræder en række grafer, som viser anvendelsen af standarden XREF22 (Henvisning til kommunal akutfunktion) samt standarden XDIS22 (Afslutningsnotat) for det seneste år.

De tre grafer viser:

  1. Antal henvisninger til kommunal akutfunktion (XREF22) og afslutningsnotater (XDIS122) sendt fra/til alment praktiserende læger
  2. Antal henvisninger til kommunal akutfunktion (XREF22) og afslutningsnotater (XDIS22) sendt fra/til regionerne.
  3. Forholdet mellem antal sendte henvisninger (XREF22) og antal sendte afslutningsnotater (XDIS22) for hhv. alment praktiserende læger og regionerne.

Udover henvisning til kommunal akutfunktion (XREF22) monitoreres også anvendelse af sygehushenvisningen (REF01) og henvisning til kommunal forebyggelse (XREF15).

Grupperet søjlediagram, der viser anvendelsen af standarden XREF22 (Henvisning til kommunal akutfunktion) og standarden XDIS22 (afslutningsnotat) i almen praksis. X-aksen viser perioden fra januar2023 til april 2024. Y-aksen viser antallet af henvisninger/afslutningsnotater sendt fra/til alment praktiserende læger. I april 2024 sendte alment praktiserende læger 1036 henvisninger og modtog 360 afslutningsnotater.

): Grupperet søjlediagram, der viser anvendelsen af standarden XREF22 (Henvisning til kommunal akutfunktion) og standarden XDIS22 (afslutningsnotat) i regionerne. X-aksen viser perioden fra januar 2023 til april 2024. Y-aksen viser antallet af henvisninger/afslutningsnotater sendt fra/til regionerne. I april 2024 sendte regionerne 429 henvisninger og modtog 241 afslutningsnotater.
Der er for modtagne afslutningsnotater i april 2024 foretaget en korrigering for formodet outlier.

Kurvediagram, der viser forholdet mellem antal sendte henvisninger (XREF22) og antal modtagne afslutningsnotater (XDIS22) for hhv. almen praksis og regionerne. X-aksen viser perioden fra januar 2023 til april 2024. Y-aksen viser forholdet mellem antal henvisninger og antal afslutningsnotater i %. I marts 2024 var forholdet 35% for almen praksis og 56% for regionerne.

Datagrundlag

Statistikkerne afspejler trafikken på VANS-netværket og datagrundlaget leveres således af de tre VANS-leverandører: TrueCommerce, MultiMed og KMD.

Opdateringsfrekvens

Statistikkerne opdateres hver måned.

Kontakt

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam