Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Henvisning til kommunal forebyggelse

Opdateret 7. februar 2024

Nedenfor optræder en række grafer, som viser anvendelsen af standarden XREF15 (Henvisning til kommunal forebyggelse) samt standarden XDIS15 (Afslutningsnotat) for det seneste år.

De tre grafer viser:

  1. Antal henvisninger til kommunal forebyggelse (XREF15) og afslutningsnotater (XDIS15) sendt fra/til alment praktiserende læger
  2. Antal henvisninger til kommunal forebyggelse (XREF15) og afslutningsnotater (XDIS15) sendt fra/til regionerne.
  3. Forholdet mellem antal sendte henvisninger (XREF15) og antal sendte afslutningsnotater (XDIS15) for hhv. alment praktiserende læger og regionerne.

Bemærk, at det i datagrundlaget ikke er muligt entydigt at koble et afslutningsnotat (XDIS15) til en henvisning (XREF15). Forholdet mellem antal sendte henvisninger og antal sendte afslutningsnotater, bør derfor tolkes med bevidsthed herom. Af samme årsag kan det forekomme, at antallet af afslutningsnotater (XDIS15) er højere end antallet af henvisninger (XREF15).

Udover henvisning til kommunal forebyggelse (XREF15) monitoreres også anvendelse af sygehushenvisningen (REF01) og henvisning til kommunal akutfunktion (XREF22).


Datagrundlag

Statistikkerne afspejler trafikken på VANS-netværket og datagrundlaget leveres således af de tre VANS-leverandører: TrueCommerce, MultiMed og KMD.

Opdateringsfrekvens

Statistikkerne opdateres hver måned.

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam