Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Henvisning til kommunal forebyggelse

Opdateret 14. juni 2024

Nedenfor optræder en række grafer, som viser anvendelsen af standarden XREF15 (Henvisning til kommunal forebyggelse) samt standarden XDIS15 (Afslutningsnotat) for det seneste år.

De tre grafer viser:

  1. Antal henvisninger til kommunal forebyggelse (XREF15) og afslutningsnotater (XDIS15) sendt fra/til alment praktiserende læger
  2. Antal henvisninger til kommunal forebyggelse (XREF15) og afslutningsnotater (XDIS15) sendt fra/til regionerne.
  3. Forholdet mellem antal sendte henvisninger (XREF15) og antal sendte afslutningsnotater (XDIS15) for hhv. alment praktiserende læger og regionerne.

Bemærk, at det i datagrundlaget ikke er muligt entydigt at koble et afslutningsnotat (XDIS15) til en henvisning (XREF15). Forholdet mellem antal sendte henvisninger og antal sendte afslutningsnotater, bør derfor tolkes med bevidsthed herom. Af samme årsag kan det forekomme, at antallet af afslutningsnotater (XDIS15) er højere end antallet af henvisninger (XREF15).

Udover henvisning til kommunal forebyggelse (XREF15) monitoreres også anvendelse af sygehushenvisningen (REF01) og henvisning til kommunal akutfunktion (XREF22).


Grupperet søjlediagram, der viser anvendelsen af standarden XREF15 (Henvisning til kommunal forebyggelse) og standarden XDIS15 (afslutningsnotat) i almen praksis. X-aksen viser perioden fra januar 2023 til maj 2024. Y-aksen viser antallet af henvisninger/afslutningsnotater sendt fra/til alment praktiserende læger. I maj 2024 sendte alment praktiserende læger 5178 henvisninger og modtog 4265 afslutningsnotater.

Grupperet søjlediagram, der viser anvendelsen af standarden XREF15 (Henvisning til kommunal forebyggelse) og standarden XDIS15 (afslutningsnotat) i regionerne. X-aksen viser perioden fra januar 2023 til maj 2024. Y-aksen viser antallet af henvisninger/afslutningsnotater sendt fra/til regionerne. I maj 2024 sendte regionerne 1908 henvisninger og modtog 373 afslutningsnotater.
Der er for modtagne afslutningsnotater i marts 2024 foretaget en korrigering for formodede outliers.

Kurvediagram, der viser forholdet mellem antal sendte henvisninger (XREF15) og antal modtagne afslutningsnotater (XDIS15) for hhv. almen praksis og regionerne. X-aksen viser perioden fra januar 2023 til maj 2024. Y-aksen viser forholdet mellem antal henvisninger og antal afslutningsnotater i %. I maj 2024 var forholdet 82% for almen praksis og 20% for regionerne

Datagrundlag

Statistikkerne afspejler trafikken på VANS-netværket og datagrundlaget leveres således af de tre VANS-leverandører: TrueCommerce, MultiMed og KMD.

Opdateringsfrekvens

Statistikkerne opdateres hver måned.

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam