Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Praksis

Sygehus

Kommunal henvisning

Opdateret 9. maj 2023

Projektet indeholder

Henvisning til kommunale akutfunktioner

Dynamiske henvisninger til kommunen

Vejledninger lægesystemer

Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud

To typer kommunale henvisninger

Der er to typer kommunale henvisninger med tilhørende afslutningsnotat: Henvisning til kommunens forebyggelsestilbud og Henvisning til kommunens akutfunktion.

  1. Henvisning til kommunens forebyggelsestilbud har afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2016: Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom (pdf).
    Her anvendes standarderne Kommunehenvisning (XREF15) og Kommuneafslutningsnotat (XDIS15)
  2. Henvisning til kommunens akutfunktion har afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2017: Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen (pdf), som i 2023 er opdateret: “Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner”.
    Her anvendes standarderne Henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22) og Afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22).

Henvisning til Tele-KOL

Regioner, kommuner og praktiserende læger er i gang med at implementere og ibrugtage den fælles regionale og kommunale telemedicinske løsning TELMA for borgere med Tele-KOL.
I foråret 2023 gennemføres de første afprøvninger.

  • Parterne har aftalt at anvende den eksisterende version af MedComs standard for sygehushenvisning (REF01/XREF01), da denne kan anvendes af både regioner og praktiserende læger og samtidig modtages i den kommunale hjemmesygepleje eller den enhed, som den enkelte kommune vælger til at modtage henvisninger på borgere med Tele-KOL.
  • Arbejdsgangen hos praktiserende læger understøttes ved, at henvisning til Tele-KOL ingår i lægernes eksisterende brug af dynamisk henvisning, som anvender MedComs pakketabel.
  • Der er behov for en kommunehenvisning med overskriftfelt, som kan vise type af kommunehenvisning. Standard for henvisninger vil blive opdateret til HL7 FHIR-format og rumme nye sundhedsfaglige behov såsom overskrift på henvisning. Projektet skifter til fremtidig ny version af kommunehenvisning, når denne bliver tilgængelig ifm. MedComs modernisering.

Ny version af henvisning til kommunen (XREF15)

MedCom er i gang med modernisering (HL7 FHIR) af det tekniske format, som MedComs standarder dokumenteres i samt modernisering af den infrastruktur, som anvendes til at transportere og dele data. En gang i fremtiden skal også standard for henvisning til kommunen (XREF15) indgå i moderniseringen. Der er ca. 50 standarder, som skal omlægges, og dette vil ske via en nationalt aftalt bølgeplan. MedComs styregruppe har endnu ikke fastlagt tidsplan for, hvornår XREF15 skal indgå i moderniseringen. Når dette besluttes, skal evt. ændringsbehov indgå i arbejdet.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina Møller Lorenzen

Karina Møller Lorenzen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam