Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Lægesystemer

Opdateret 6. marts 2024

MedCom  foretager aftestning af alle sundhedssektorens IT-systemer med henblik på afsendelse og modtagelse af af EDI-/XML-meddelelser i sundhedssektoren. Godkendelsen indebærer, at det pågældende system kan anvende MedComs meddelelser som beskrevet i De gode EDI-/XML-/Webservice-breve.

De meddelelsestyper, som de pågældende systemer er godkendt til, er markeret med grønt i nedenstående skema. Systemer, som ikke er godkendt, er markeret med rødt på de aktuelle meddelelser.
Systemer, som er under aftestning, er markeret med gult.

Aktuel status på aftestning og godkendelse af de gode EDI-breve, Webservice kald samt ICPC-2 

Status på opgaver testet og certificeret ved årlige testcamps

Kontakt

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam