Opdateret 31. maj 2016

SKS-koder

Sygehusvæsenets klassifikationssystem anvendes bl.a til ICD-10 koder.
Disse vedligeholdes af Sundhedsstyrelsen og findes her: http://medinfo.dk/sks/brows.php3