Opdateret 17. januar 2017

Kommunestandarder

Hvilke meddelelsestyper findes der indenfor kommuneområdet? 

  EDIFACT XML
Indlæggelsesadvis DIS20 XDIS20
Indlæggelsessvar DIS14 XDIS14
Udskrivningsadvis DIS17 XDIS17
Korrespondancemeddelelsen DIS91 XDIS91
Receptfornyelse PRE60 XPRE60
Indlæggelsesrapport EDI udfases XDIS16
Plejeforløbsplan Findes ikke XDIS21
Melding om færdigbehandling EDI udfases XDIS19
Udskrivningsrapport EDI udfases XDIS18
Negativ/positiv kvittering CTL01-02-03 XCTL01-02-03
Fødselsanmeldelsen EDI udfases XDIS32
Genoptræningsstandard Findes ikke DGOP-standard
Testeksempler_DGOP
Genoptræningsstandard Findes ikke GGOP
Testeksempler
Henvisning til kommunale forebyggelse Findes ikke XREF15
Afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse Findes ikke XDIS15
Sygehushenvisning REF01 XREF01
Bookingsvar DIS13 XDIS13
Udskrivningsepikrise DIS01 XDIS01