Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Bestået: MedComs kvalitetsstyringssystem lever op til ISO 9001-krav

6. juni 2024 · Læsetid: 2 minutter

Igen i år lykkedes det at forsvare vores kvalitetsstyringssystem med et godt resultat; DNV vurderer, at systemet lever op standardens krav.

MedComs Lars Hulbæk og Tomas Placatka sammen med DNV's Niels Lau Frederiksen.

Den 6. juni 2024 var DNV på det årlige auditbesøg hos MedCom for at eksaminere vores kvalitetsstyringssystem (KSS) for ISO 9001:2015. Et system, vi har haft siden 2016.

ISO 9001 logo
ISO 9001-certifikat

Med på dagen var MedComs kvalitetskonsulent Tomas Placatka og direktør Lars Hulbæk.

Blandt meget andet blev der under auditten diskuteret muligheder for at bruge KSS som strategisk redskab ift. ledelsen og det nye ISO-krav på tværs af alle standarderne, hvor vi i fremtiden skal forholde os struktureret til klimaforandringerne.   

Igen i år lykkedes det at forsvare vores kvalitetsstyringssystem med et godt resultat, da DNV vurderede, at systemet lever op standardens krav.

Hvad er ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 er en international standard for kvalitetsledelse, er anerkendt i hele verden og er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog. Dét, at vi igen er blevet kvalitetsgodkendt, sikrer derfor en fortsat høj kvalitet når MedCom udarbejder og ændrer standarder samt tester vores leverandørers implementering af MedCom-standarder.

Auditten finder sted en gang årligt. Næste gang MedCom skal til ”ISO-eksamen” bliver formegentligt i juni 2025.