Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Central standard skifter hænder

14. juni 2023 · 1 minut

XDS-metadatastandarden har i dag officielt skiftet ejerskab fra Sundhedsdatastyrelsen til MedCom. Beslutningen blev godkendt på et RUSA-møde (Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur) i Odense.

Illustration af hænder og en nøgle samt Sundhedsdatastyrelsens og MedComs logoer og med teksten XDS-metadatastandard

Til dagens RUSA-møde, hvor man behandler nationale projekter, arkitekturprodukter og it-standarder med henblik på sammenhæng og interoperabilitet i det digitale sundhedsvæsen, skiftede XDS-metadatastandarden officielt hænder til MedCom fra Sundhedsdatastyrelsen.

Beslutningen sker med henblik på, at:

  • forenkle anvendelsen af den nationale dokumentdelingsservice
  • og fordre en mere dynamisk og kontrolleret revidering af metadata.

Standarden blev godkendt i en version 0.96 som Anvendelig i standardkataloget, og en version 1.0 er også på vej. Standarden bliver en del af MedComs CDA-portefølje og mangler, i den forbindelse, afklaring i forhold til CDA-projekter.

Hvad er XDS-metadatastandarden?

Standarden definerer en række metadataelementer, der er knyttet til sundhedsdokumenter, og som tillader en ensartet og struktureret beskrivelse af dokumenterne. Formålet er at muliggøre en pålidelig og sikker udveksling af dokumenter.

Standarden bliver anvendt i bl.a. Et Samlet Patientoverblik, Graviditetsmappen og PRO-løsningerne til opmærkning af dokumenter i dokumentdelingsservicens SDS Patientindeks. Derfra anvendes standarden til afgrænsning af dokumentudsøgning.

Ejerskabsoverdragelsen vil centralisere ansvaret for løbende revision af XSD-metadata, hvilket resulterer i en hurtigere og mere effektiv specifikation af søgeparametre. Dette vil gavne både leverandører og slutbrugere ved at levere præcise og mere relevante søgeresultater.

Du finder standarddokumentationen på MedComs SVN.