Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Datagruppen Multimed A/S er med lægepraksissystemet MyClinic MedCom Godkendt

19. december 2023

MedCom-godkendt logo

MyClinic er godkendt til at kunne:

  • Sende vaccinationsoplysninger fra DDV til Den digitale Forløbsplan (FLP)
  • Understøtte basal funktionalitet i Forløbsplaner

Ovenstående godkendelse betyder at Lægesystemet MyClinic hermed kan sende relevante vaccinationsoplysninger til Forløbsplanerne, så der i forbindelse med behandling kan tages stilling til hvilken behandling/plan der skal laves for/sammen med den enkelte borger/patient ud fra patientværdi, medicin- og vaccinationsoplysninger m.m. Derudover lever systemet stadig op til de krav der er til understøttelse af Forløbsplaner.

Ønskes der mere information, kontakt nedenstående konsulent.

Portrætfoto af Huy Song Michelsen Ho Le

Huy Song Michelsen Ho Le

Konsulent

Standardteam