Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

De endelige standarder til Digital løsning til graviditetsforløb er nu udgivet

20. juni 2024 · Læsetid: 3 minutter

Standarderne er blevet endeligt godkendt på et møde i RUSA d. 20. juni.

Praktiserende læge og gravid kvinde

Projektet Digital løsning til graviditetsforløb, som er forankret i Sundhedsdatastyrelsen, er nu kommet et skridt tættere på endemålet med udgivelsen af de endelige standarder. Godkendelsen af alle tre standarder er netop gået igennem på et møde i dag i det Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur (RUSA).

I MedCom bidrager vi bl.a. til projektet med de tre standarder – i formatet HL7 CDA – som skal udgøre kernen i den nye digitale løsning.

Centralt i løsningen er Graviditetsmappen, der erstatter både svangerskabs- og papirvandrejournalen. Den består af nationale services, der gør det muligt at samle og dele sundhedsfaglig information om graviditeten på tværs af graviditetsforløbets parter og med den gravide selv.

De forventede gevinster er bl.a. bedre visitationsgrundlag og lettere – og derved mere – deling af data på tværs af graviditetsforløbets parter og med den gravide, som også skal føle sig mere inddraget i forløbet.

Løsningen skulle altså gerne give forbedringer for alle praktiserende læger, jordemodercentre, fødesteder og andre afdelinger, som den gravide kan komme i berøring med. Og da der er næsten 60.000 fødsler om året i Danmark betyder det, at løsningen kommer til at berøre en stor gruppe af mennesker.   

De tre standarder

Graviditetsmappen skal ses som en samling af HL7 CDA-dokumenter med dertilhørende snitflader. Standarderne blev udgivet i starten af juni måned og består af:

Som sagt er målingsstandarden stadig i draft. Det samme gælder testprotokollerne. Det endelige materiale forventes at ligge klar i september.

Processen

Det har været en længere proces frem mod det endelige datasæt, som standarderne bygger på.

Datasættet for de tre standarder indeholder omkring 160 datafelter, og er gennemarbejdet med Sundhedsdatastyrelsen for bordenden samt involvering af repræsentanter fra sygehuse, praktiserende læger, regioner, kommuner og styrelser.

Standarderne var i høring i marts 2024, og de endelige versioner indeholder forbedringer på baggrund af høringssvarene.

Den 10. juni afholdte MedCom i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen et informationsmøde om standarddokumentationen. En optagelse af mødet er tilgængelig, hvis du er interesseret i at få et overblik over dokumentationen.

Det forventes at national implementering af løsningen starter i løbet af 2025.

Ikke første gang med en digital løsning til gravide

Der er gjort flere forsøg på at lave digitale løsninger til svangerskabs- og vandrejournalen. Fyns Amt prøvede i 2004 i samarbejde med sundhed.dk, og Region Syddanmark har også forsøgt at lave en løsning på deres Shared Care-platform.

Ingen af projekterne fortsatte efter pilotafprøvningen af forskellige årsager. En af årsagerne er, at der er tale om to journaler, som skal understøtte to forskellige tekniske flows, samtidig med at de indeholder noget af den samme information.

Svangrejournalen fungerer som henvisning fra praktiserende læge til fødested, mens vandrejournalen er en ”levende” journal, som bliver opdateret løbende i graviditetsforløbet.

Denne gang skal det lykkes – og nu er vi et kommet et vigtigt skridt i den rigtige retning.