Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Deling af forløbsplaner

12. juni 2024 · Læsetid: 2 minutter

Nu kan forløbsplaner, lavet hos den praktiserende læge, deles med resten af sundhedsvæsenet via Sundhedsjournalen.

I 2016 blev det politisk aftalt at styrke indsatsen for mennesker med kronisk sygdom og udbrede forløbsplaner til patienter med KOL, type 2-diabetes og iskæmisk hjertesygdom med en forløbsplan. 

Forløbsplanerne er udviklet og har været idriftsat i alle lægepraksissystemer i et stykke tid, hvor de har været tilgængelige for borgeren via Min Læge-appen – og nu også via Sundhedsjournalen.

Nu er den tværsektorielle deling på plads og pr. 11. juni 2024 idriftsat. Forløbsplanen er nemlig kommet på Sundhedsjournalen, hvor både kommunernes og hospitalernes medarbejdere kan se og agere ud fra forløbsplaner lavet af de praktiserende læger.

Delingen af forløbsplaner giver mulighed for, at sundhedspersonale andre steder i sundhedsvæsenet nemt kan få indblik i de planer, der er lavet. På den måde sikres en mere effektiv koordinering og planlægning af det videre patientforløb og dermed også bedst mulig kvalitet af behandlingen.

MedCom er projektleder for forløbsplansprojektet, som er organiseret i en styregruppe med Indenrigs- og Sundhedsministeriet som formand og med deltagelse af PLO, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.