Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Diagnosekortet kan nu deles med patienten via Min Læge-appen

5. juni 2023 · 3 minutter

I dag kan 95% af lægepraksis, via deres system, oprette diagnosekort. Det giver et hurtigt overblik over patientens aktuelle og relevante diagnoser – og så kan detvises for patienten via Min Læge-appen. Dette er vigtige og nødvendige indsatser inden diagnosekortet kan deles og vises for andre tværsektorielle sundhedspartnere.

Tidligere har lægeklinikkerne diagnosekodet forskelligartet, men PLO og MedCom arbejder nu for at gøre diagnosekodning i almen praksis mere ensartet og standardiseret. Der er nu ved at være styr på teknikken, og nu kan der arbejdes målrettet med at gøre kvaliteten bedre.

Hovedparten af de praktiserende lægers systemleverandører har implementeret diagnosekortet i deres systemer, sådan at 95% af klinikkerne i dag har adgang til at oprette diagnosekort på deres patienter.

Når lægen opretter et diagnosekort på en patient, overføres diagnoserne til Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP), og patienten kan herefter se sit eget diagnosekort via Min Læge-appen.

Eksemplerne herunder viser, hvordan patienten bliver præsenteret for sit diagnosekort på Min Læge-appen for henholdsvis aktuelle (t.v.) og relevante (t.h.) diagnoser.

Aktuelle og relevante diagnoser

Diagnosekortet afstemmes i dialog mellem lægen og patienten, og skal give et retvisende billede af patientens aktuelle helbredstilstand og tidligere relevante betydningsfulde hændelser, tilstande m.v.

Aktuelle diagnoser omhandler de sygdomme og tilstande, som patienten er udredt for, og i aktuel behandling for, mens relevante diagnoser supplerer de aktuelle diagnoser i en helhedsvurdering af patienten. Det omhandler sygdomme eller tilstande, som patienten ikke aktuelt er i behandling for.

Hvem kan få et diagnosekort?

I april måned 2023 havde cirka 42.500 patienter fået oprettet deres diagnosekort.

Hvis en patient bliver diagnosticeret med f.eks. diabetes, KOL eller en anden sygdom, registreres dette som en forløbsdiagnose i journalen. Når lægen godkender det, vil disse diagnoser indgå i patientens diagnosekort.

Men hvad med den tværsektorielle deling?

Almen praksis’ ibrugtagning af diagnosekortet stiger stille og stødt.

Det forventes, at alle almen praksisser senest i efteråret 2023 har mulighed for at oprette og overføre diagnosekort til PLSP, hvorefter det giver værdi at etablere et projekt, der omhandler den tværsektorielle deling af diagnosekort fra almen praksis.

Alle sundhedsfaglige parter er enige om de næste skridt, og man er i gang med at finde ud af, hvordan delingsprojektet kommer til at forløbe.

Du kan læse mere om og holde øje med udviklingen af Diagnosekort-projektet her.

Kontaktperson

Portrætfoto af Tina Aagaard Bjørnsholm

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team