Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Digital lægeerklæring til udstedelse af handicapparkeringskort og ledsagekort

15. marts 2024 · Læsetid: 1 minut

Handicapskilt

Danske Handicaporganisationer varetager administrationen og udstedelsen af handicapparkeringskort og ledsagekort. I de tilfælde hvor der er brug for en lægeerklæring til behandling af sagen, er det hidtil foregået med papirblanketter.

Danske Handicaporganisationer har ønsket at fremme digitaliseringen og gøre det nemmere for borgeren og lægen at få udfyldt dokumenterne. Derfor bliver ansøgningsblanketten og lægeerklæringen nu digitaliseret.

Fra den 19. februar 2024 fik borgeren mulighed for at udfylde ansøgningen digitalt via en selvbetjeningsløsning.

Anmodningen om lægeerklæring bliver derfra sendt til lægepraksissystemet på samme måde som øvrige digitale attestanmodninger. Attesten udfyldes af lægen og afsendes fra lægepraksissystemet til den videre sagsbehandling i Danske Handicaporganisationer.

Løsningen er baseret på MedComs standarder for Den Dynamiske Blanket og Den Gode Blanketservice, som i forvejen anvendes til kommunikation af flere andre digitale attester, fx LÆ-blanketter, Forsikringsattester m.fl.

Har du spørgsmål, så kontakt:

Portrætfoto af Rikke Viggers

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team