Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

FAQ vedr. SOR og FK-ORG

Denne FAQ handler om spørgsmål relateret til SOR og FK-ORG og er målrettet kommunale SOR-administratorer.
Sammenhængen mellem SOR og FK-ORG håndteres i en synkroniseringskomponent, som i 2023 implementeres i kommunerne. Denne er blevet navngivet Fælleskommunalt Organisationssynkroniseringssystem, herefter kaldet FK-OSS. Når kommunerne anvender synkroniseringskomponenten, vil det fremadrettet være FK-ORG, som er kilde til oprettelse af nye organisationer i SOR.

Skal private leverandører og private plejehjem være oprettet under kommunens SOR?  

Private leverandører og private plejehjem skal oprettes under ”Privat” i SOR-registeret. Det er den private organisation, som skal sørge for at oprette enheden i SOR, og hvis det er relevant også i behandlingsstedsregisteret. Det gøres i samme selvbetjeningsløsning.
Link til SOR for private enheder: SOR for private og statslige – Sundhedsdatastyrelsen

Skal private leverandører og private plejehjem være oprettet i kommunens FK-ORG?

KOMBIT stiller ikke krav om det i forhold til de fælleskommunale fagsystemer, der anvender FK-ORG. Kommunen kan godt have registreret disse aktører i FK-ORG for at understøtte behovet for organisationsdata i kommunens egne fagløsninger, fx EOJ- og ESJ-løsninger. I de tilfælde vil leverandørerne være registreret under kommunens CVR-nr. og dermed tilhøre kommunen. Hvis leverandøren er registreret som en organisationsenhed i FK-ORG, vil den være en potentiel kandidat til matching i FK-OSS-løsningen, og den kommunale SOR-administrator vil derfor skulle forholde sig til denne enhed i løsningen.

Hvordan er sammenhængen til deling af aftaler i Et Samlet Patientoverblik for private leverandører og plejehjem?  

Når en aftale deles i aftaleoverblikket, kan borgeren og samarbejdsparter se den udførende organisation. Det kræver, at der skal angives en SOR-kode. Den udførende organisation i EOJ-systemet kobles til den SOR-kode, som den private enhed har, selvom enheden ikke findes under kommunens SOR-organisation.

Er der sammenhæng mellem brug af SOR, FK-ORG og anvendelse i FUT og K-PRO?

I FK-OSS er der funktionalitet, der gør det muligt for FK-OSS at opdatere en organisationsenhed i FK- Organisation med en SOR-kode på en matchende organisationsenhed i SOR. FK-Organisation vil herefter både indeholde oplysninger om organisationsenhedens eget id (UUID) og den SOR-kode, som organisationsenheden er registreret med i SOR.
Det gør det muligt for anvendersystemer såsom FUT og K-PRO at hente et UUID og en SOR-kode på en organisationsenhed i FK-Organisation. Dette er en funktionalitet, som din kommune aktivt skal slå til i Indstillinger i FK-OSS.

Ved manuel oprettelse af enheder i SOR fra FK-OSS-brugergrænsefladen, kan man da blot kopiere en eksisterende enhed og så lave små ændringer, hvis det drejer sig om 2 næsten identiske enheder?

Som udgangspunkt er dette ikke muligt. 

Er der krav om databehandleraftale ift. FK-OSS mellem FK-ORG og SOR?

Ja, der skal være en databehandleraftale mellem KOMBIT og leverandøren, Capgemini, men ikke mellem KOMBIT og kommunerne.

Skal kommunerne betale for FK-OSS-løsningen?

Udviklingsomkostninger finansieres af KOMBIT og KL. Drift og vedligeholdelse finansieres som en del af buffetprisen.
Se mere her: Afregning for brug af den fælleskommunale infrastruktur | Digitaliseringskatalog (digitaliseringskataloget.dk)

Vil kommunerne få mulighed for selv at redigere alle niveauer i SOR-hierarkiet via FK-OSS-løsningen?

Der kan kun redigeres enheder fra OE-niveauet i SOR, ikke IE og SI. Ved behov for ændringer i SI-niveauet i SOR skal Sundhedsdatastyrelsen kontaktes, SORpost@sundhedsdata.dk.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam