Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Test/certificering

Fodstatus: Alle systemer er nu MedCom-Certificeret og klar til implementering

18. september 2023 · 2 minutter

Nu er alle relevante it-systemer godkendt og MedCom-Certificeret i den nye version af det årlige fodstatusskema for diabetikere, som har været igennem en revidering. Det betyder, at systemerne nu er godkendt til at sende og modtage fodstatusrapporter til og fra den nationale fodstatusdatabase.

MedCom-Certificeringslogo sammen med logo af Danske Fodterapeuter med teksten "Fodstatussystemer er klar til implementering".

I løbet af foråret og sommeren har MedComs standardteam testet følgende fodterapisystemer og fodstatusdatabasen:

Nu er alle systemer i mål, hvilket betyder, at klinikkerne kan implementere den nye version af det årlige fodstatusskema for diabetikere. Fodstatusskemaet anvendes i forbindelse med den årlige fodstatusundersøgelse, som er en obligatorisk og standardiseret undersøgelse af blandt andet neurologiske forhold, blodforsyning og mobilitet i fødderne. I 2022 fik 130.000 mennesker med diabetes en fodstatusundersøgelse i klinikker for fodterapi.

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, fortæller:

“Det har stor betydning for forebyggelsen af fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes, at fodterapeuter udfører fodstatusundersøgelsen i henhold til aktuelle standarder. Samtidig er det uvurderligt, at kvaliteten af den data, undersøgelserne genererer til den nationale fodstatusdatabase, nu er blevet endnu højere. Det giver os de mest optimale vilkår for at få indblik i fodproblemerne hos patienterne og sætte ind med forebyggelse for at øge fodsundheden hos mennesker med diabetes”

Fodstatusskemaet har været igennem en revidering grundet ændringer i overenskomsten og et ønske om en øget datakvalitet til forskningsbrug.

MedComs rolle har været at revidere standarden efter de nye behov jf. overenskomst og forskning, hvorefter systemerne er testet og nu godkendt til implementering.