Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Fokus på internationale aktiviteter

17. juni 2024 · Læsetid: 3 minutter

Mødet i MedComs koordineringsgruppe d. 13. juni omhandlede de større internationale aktiviteter der foregår på digitaliseringsområdet i Europa, alt imens xShare-projektet, som MedCom er administrativ koordinator for, begynder at tage form. Vi dykker ned og giver status på de internationale aktiviteter.

EU-logo med sundhedsikoner som erstatning for EU-stjernerne samt EHDS- og xShare-logo nederst i lysegrå kasse.

Møde i MedComs koordineringsgruppe

D. 13. juni blev der afholdt virtuelt møde i MedComs koordineringsgruppe.

Her var fokus på de større internationale aktiviteter, der foregår på digitaliseringsområdet i Europa.

EU-Kommissionen er på vej med en forordning om et ”European Health Data Space” (EHDS), som har til formål at sikre deling af sundhedsdata mellem medlemslandene og øge borgernes digitale adgang til og kontrol af egne sundhedsdata.

På mødet fortalte Kenneth B. Ahrensberg fra Sundhedsdatastyrelsen om rammerne for forordningen, de næste skridt og hvad det kan betyde for Danmark.

På europæisk plan er der flere initiativer og projekter, som skal være med til at understøtte EHDS og sikre, at det bliver ført ud i virkeligheden.

På mødet fortalte Michael Johansen fra MedCom om de internationale standarder som udvikles i fællesskab i Europa, nemlig journaludvekslingsformatet EEHRxF og openEHR, som sætter borgernes sundhedsoplysninger i centrum.

xShare-projektet

Til samme møde fortalte Mie Hjorth Matthiesen fra MedCom om EU-projektet xShare, som MedCom er koordinator for sammen med HL7 Europe.

xShare er netop sat i verden for at hjælpe med at operationalisere EHDS, og den overordnede ambition med projektet er at lave en knap, ”the Yellow Button”, som gør det muligt for borgere at dele sine sundhedsdata på en sikker, standardiseret og let måde.

En af de europæiske regioner som er langt fremme med at implementere internationale standarder er Catalonien i Spanien.

På mødet havde vi besøg af Jordi Piera Jimenez, Director of the Digital Health Strategy Office at Catalan Health Service, TicSalut Social, som fortalte om deres implementering af openEHR i regionen, samt Carla Àlvarez, Head of Public Funding Programs, TicSalut Social, som fortalte hvordan Catalonien afprøver ”the Yellow Button” i xShare.

Det er med at holde tungen lige i munden med de nye forkortelser, men inden for de næste år skal vi i Danmark til at lagre dem på rygraden. For EHDS, EEHRxF osv. rammer os før vi aner det.

Den danske deltagelse i xShare

Udover MedComs rolle som administrativ koordinator, deltager også Sundhedsdatastyrelsen og Mediq i projektet. Sidstnævnte som et såkaldt “adoption site”.

I denne video fortæller Mie Hjorth Matthiesen (MedCom) og Morten Bruun-Rasmussen (Mediq) mere om det. I 2025 bliver det muligt for andre parter og projekter at søge midler, via xShare-projektet, til at implementere ”the Yellow Button”.

Hvis du har viden om en løsning eller f.eks. en app som kunne understøtte det europæiske udvekslingsformat (EEHRxF) og gøre det lettere for borgere at dele data og anvende egne sundhedsdata, så følg med i udviklingen på xShares platforme: LinkedIn og hjemmeside.

Du kan læse mere om xShare-projektet her.