Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Fra SHAK- til SOR-koder i MedCom-meddelelser

13. marts 2024 · Læsetid: 2 minutter

Er dit it-system klar til at modtage SOR-koder i stedet for SHAK-koder? Hvis ikke, så er det en god idé at få planlagt udvikling i it-systemet, snarest muligt, så I er klar senest april 2025.

Der er truffet national beslutning om at sygehus/afdelings-klassifikationen (SHAK) udgives for sidste gang i starten af april måned 2025.  Det betyder, at regionerne ikke kan vedligeholde sygehus/afdelings-koder via SOR-brugergrænsefladen fra starten af april måned 2025.

For at sikre at overgangen fra SHAK- til SOR-koder i forhold til kommunikationen med MedCom-meddelelser kan fungere, har MedCom udarbejdet en plan for testforløb, som netop er blevet godkendt på MedComs styregruppemøde den 7. marts 2024.

MedCom har derfor sendt informationsbrev ud til alle it-leverandører og samarbejdsparter om processen med overgangen fra SHAK- til SOR-koder, hvor der samtidig ændres på brugen af kommunenummer som kvalifikator.

I denne nyhed beskriver vi lidt af indholdet i informationsbrevet:

Sygehus/afdelings-klassifikationen (SHAK) er en af de kvalifikatorer, som identificerer bl.a. en afsender af en MedCom-meddelelse. En anden type kvalifikator er kommunenummer.

Kommunenummer alene er imidlertid ikke tilstrækkelig til korrekt at sende en meddelelse retur til afsender iflg. MedComs Syntaks- og kommunikationsregler.

Der er efterspørgsel på, at kommunesystemerne ændrer denne kvalifikator til SOR-kode eller lokationsnummer.  Derfor er det besluttet, at der i forbindelse med forløbet med overgang fra SHAK- til SOR-koder også ændres på anvendelsen af kommunenummer til SOR-koder (eller evt. lokationsnummer). Det bidrager til at it-systemerne kan anvende korrekt logistik ved besvarelse af MedCom-meddelelser fra kommunens it-systemer. Det præciseres i alle MedCom meddelelser, som anvendes på kommuneområdet.

MedCom udarbejder derfor et specifikt testforløb for alle it-leverandører:

  • Der vil blive stillet forskellige testfiler til rådighed, så alle it-systemers forretningsområder dækkes.
  • Testforløbet vil blive afviklet efter Testcampmodellen med fremsendelse af en opgavebeskrivelse og en testprotokol, som dokumenteres med en egentest og fremsendes til MedCom.
  • MedCom gennemgår egentesten og vurderer, om systemet umiddelbart kan godkendes eller om der er behov for opfølgende test.
  • MedCom udstiller løbende en oversigt over godkendte it-systemer, som kan modtage SOR-kode, på MedComs hjemmeside [1].

Det forventes, at test-setup vil være klart i løbet af 2. kvartal 2024.

Vi informerer alle it-leverandører og samarbejdsparter igen når testforløbet er klar, og it-leverandørerne kan udføre en lokal test i eget testmiljø og sende dokumentation for egentest til MedCom.


[1] Denne test påvirker ikke MedComs oversigter over certificerede systemer.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Portrætfoto af Huy Song Michelsen Ho Le

Huy Song Michelsen Ho Le

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam